Tirsdag, 28.11.2023 - 14. Jamad Awwal 1445 h.

Om Islam

SPØRSMÅL OG SVAR

Islam i dag i forhold til på Muhammeds tid

Spørsmål

Hei! Dette er virkelig en lærerik side! Jeg er selv kristen, men er veldig interessert i å finne ut hva islam egentlig går ut på. Vil gjerne lese litt hva dere selv skriver og ikke bare tro på alt media skriver.. Jeg har en del spørsmål i den forbindelse som jeg håper å få svar på.. 1) Ble fasten instiftet av Muhammed? Fastet han? Jeg vet han sa at dette var den formen for bønn som Gud så på som mest verdifull(fritt fortalt), men står det i Koranen at en skal gjøre det? 2) Samme spørsmål har jeg angående salat og pilgrimsreisen. Er dette tradisjoner som har oppstått med grunnlag i Koranen eller noe Muhammed sa? Jeg vet at Muhammed selv valfartet til Kaba. Men hva med de 7 rundene osv, gikk Muhammed rundt eller er dette tradisjon som har oppstått etterpå? 3) Når og av hvem ble trosbekjennelsen utformet? 4) Jeg har lest at islam ikke undertrykker kvinner. Men at det bare er forskjellige regler for menn og kvinner fordi de er forskjellige. Men jeg synes å ha hørt at det står noe i Koranen om at det i himmelen skal være vakre jomfruer som mennene kan få. Hva synes muslimske kvinner om dette? Og det at en kvinnes vitnesbyrd teller mindre enn en manns, hvordan forklares dette? 5)Hvordan skal en tolke det som står i Koranen om jihad? Koranen forbyr selvmord og oppfordrer vell til fred så lenge andre holder fred? Hvordan kan da selvmordsbombing feks forsvares? Jeg vet at ikke alle muslimer forsvarer dette altså! Men Muhammed førte jo også kriger. Skal en ut i fra hans eksempel kjempe mot "de vantro" uansett på hvilken måte det skjer? Eller skal en holde seg til fredstankene som en også finner grunnlag for i Koranen? Hva forholdere dere dere til? Og hvem har rett til å velge ut hvilke deler av Koranen en skal legge mer vekt på enn andre? 6)Hva har den tidligste historien til Islam, den tiden da Muhammed levde, å si for deg? Hva bygger på dette og hva bygger på kultur og skikker som har oppstått etter hvert? Dette ble mange spørsmål på en gang. Dere trenger ikke svare på alt! Jeg blir kjempeglad hvis jeg får svar på noen av spørsmålene mine. Takk for en fin side! Vennlig hilsen I. Larsen

Svar

Hei Ida, Takk for de interessante og reflekterte spørsmålene dine. Du har en beundringsverdig innstilling til hvordan man best kan gå fram for å lære seg noe. Håper svarene kan være nyttige for deg, selv om det har tatt lang tid. 1) Fasten som tilbedelse (ikke som bønn) ble innstiftet av Allah lenge før Muhammed (Allahs fred og velsignelser være med ham), levde. Mange andre profeter i tillegg til Muhammed, og dessuten Maria moren til Jesus (fvmh), fastet for Allahs skyld, Fasten i Ramadan ble gjort obligatorisk for alle muslimer. Vi kan lese i Koranen: 2:183 – ”"Dere som tror, det er foreskrevet dere å faste, slik det var foreskrevet dem som levde før dere, så dere må bli gudfryktige". 2) Bønnen og pilegrimsreisen er ikke bare tradisjoner :-) , det er tilbedelse. I Koranen står det om salah blant annet: 29.45: "Les frem det som er blitt åpenbart deg av skriften, og utfør bønnen! Bønnen holder skjendighet og ondskap borte. Å komme Allah i hu er det største. Og Allah vet hva dere foretar dere." 9.71: "De troende, menn og kvinner, har venners ansvar for hverandre. De forordner det rette og forbyr det urette. De forretter bønnen og betaler det rituelle bidrag. De adlyder Allah og Hans sendebud. Disse vil Allah vise nåde! Allah er mektig, vis. " 17.79: "Og våk og be en del av natten som en ekstra fromhetsgjerning. Kanskje Herren vil oppvekke deg til en herlig rang". Muhammed (fvmh) var et menneske, som ble direkte veiledet av Allah (swt), og praktiserte åpenbaringen i Koranen på forbilledlig måte. Allah har sagt mange ganger i Koranen at vi skal følge Hans profet sitt eksempel, og Muhammed sa: be som dere ser at jeg ber. Hvis Muhammed gjorde noe feil som menneske, ble det rettet på av Allah. Ett eksempel er at han sa at han aldri ville spise honning mer etter at kona hans sa på spøk at hun mislikte honninglukt. Da ble disse versene åpenbart: 66.1: "Du profet, hvorfor forbyr du det Gud har tillatt deg idet du søker å tekkes dine hustruer? Gud er tilgivende, nåderik. Så vi stoler på at alt Muhammed gjorde og sa angående islam var rettledet av Allah, og vi trygt kan og skal følge hans eksempel. Kabaen i Mekka ble bygget av Allahs profet Abraham og hans sønn Ismael som et hus hvor kun Allah skulle tilbes. I århundrenes løp ble Kabaen og pilegrimsferden korrumpert av folk som ba til avguder. Da muslimene vant Mekka ble alle avgudene fjernet fra Kabaen, og pilegrimsferden til Mekka ble renset for avgudsdyrkernes ritualer da Muhammed levde. Slik hajj gjøres i dag er silk Muhammed utførte den. 3) Mange steder i Koranen finner vi tekst likt dette for eksempel: 2.255: "Allah! Det er ingen gud uten Ham, den Levende, den som Er."... 48.29: "Muhammed er Allahs sendebud"... og 47.2: "Men de som tror og lever rettskaffent, og tror på det som er åpenbart Muhammad, og det er sannheten fra Herren, deres misgjerninger utslettet Han og gir deres tanker rett lei. " Det finnes også en overlevering (hadith) som forteller at engelen Gabriel kom til Muhammed mens han satt sammen med følgesvennene sine og spurte: O Muhammed, fortell meg om islam. Allahs budbringer svarte: Islam er å bære vitne at det ikke finnes noen annen gud enn Allah og Muhammed er Allahs budbringer, å utføre bønnen, å betale fattigalmissen, å faste i ramadan og reise på pilegrims ferd til Huset (Kabaen) hvis det er mulig for deg. Teksten er lengre, og handler om flere ting i tillegg til dette, men dette utsnittet gir gjerne svar på det du spør om. 4) Koranen sier noe om vakre jomfruer til mennene ja, og den sier også at i paradiset vil alle kunne få alt de ønsker seg, både kvinner og menn, og at Allah ikke vil la vårt strev på jorden gå tapt for noen av oss. Det blir galt å si at ”en kvinnes vitnesbyrd teller mindre enn en manns”. Når økonomis

  • Basim I.
  • 08.04.2005