Søndag, 10.12.2023 - 26. Jamad Awwal 1445 h.

Om Islam

SPØRSMÅL OG SVAR

Sharialovene

Spørsmål

Assalamoalaikum Jeg er, alhamdolilla, en muslim som går på universitetet. Jeg blir ofte spurt om hududstraffene og sharialovene av mine ikke-muslimske medstudenter. Det jeg lurer på er: Slik muslimske land er i dag, altså at de ikke praktiserer 100% sharia lovene i styringen av landet. Kan de praktisere straffe lovene mot f.eks en kvinne som har samleie utenfor ekteskapet, eller en som er muslim og konvererer til en annen religion? Angår dette mellom Gud og menneske eller er det statens ansvar å straffe mennesker på Guds vegne? Og hvis det er statens ansvar, hva slags straffer er relatert til disse eksemplene?

Svar

Assalaamu aleikum, Alle de lærde er enige om at hadd (flertall: hudud) –straff kun kan utføres av lederen for den islamske stat, eller den han utnevner til dette i sitt sted. Individer har ingen rett til å utføre hadd-straff på eget initiativ fordi dette kan og vil føre til kaos i samfunnet, og ingen rettssikkerhet. Hvis noen begår en forbrytelse som kvalifiserer for hadd-straff, men det ikke finnes noen som kan idømme ham dette, eller hvis dommeren ikke får vite om forbrytelsen, må vedkommende angre oppriktig til Allah (swt) som er alles Dommer, og vet alt som skjer. Man må også forbedre seg selv ved å ikke begå forbrytelsen igjen, og gjøre mye gode gjerninger. Hvis man angrer oppriktig vil Allah (swt) tilgi alt. Koranen 25:70-71 (der Allah (swt) i versene før fortalte om at synderne vil bli straffet.) ”Unntatt den som omvender seg og tror og lever rettskaffent. For dem kan Gud bytte ut deres onde gjerninger med gode. Gud er tilgivende, nåderik. Og den som omvender seg og lever rettskaffent, han vender seg til Gud i sann anger." Og 20:82 ”Jeg viser tilgivelse mot den som angrer og tror og gjør det rette, og så finner ledelsen." Allahs budbringer (fvmh) sa: ”Islam visker ut alt (av synder) som kom før den og anger visker ut alt som kom etter den”. Altså vil en som blir muslim få tilgitt absolutt alle syndene en hadde begått før islam, og en som angrer oppriktig vil bli tilgitt det han angrer for”. Betingelsene for å kunne idømme noen en hadd-straff er mange. Hver forbrytelse har sine spesifikke betingelse. Det blir altfor detaljert å skulle beskrive det her, men hvis du er interessert vil jeg anbefale deg å lese fiqh for hadd-straff. Jeg kan imidlertid nevne en betingelse som skal følges, og det er at dommeren som dømmer i en slik sak må være 100% sikker på at dommen er riktig. Han må lete etter tvil som kan frikjenne den tiltalte. Finner han noe tvil, kan han ikke f.eks. dømme noen til døden, men må legge saken i Allahs hender. Så en sak der hadd-straff er involvert er først og fremst en sak mellom individet og Allah (swt) for Allahs dom og tilgivelse er den endelige. Men det er også en sak mellom staten og individet, fordi det islamske lederen har blitt pålagt ansvaret for å håndheve lovene Allah har åpenbart til menneskene, og sørge for trygghet og rettferdighet i samfunnet og sikre individenes rettigheter. 5:44 "...De som ikke dømmer etter det som Gud har åpenbart, de er i sannhet vantro!" Det du spør om angående muslimske land per idag er komplisert. I et forsøk på å forenkle det veldig vil jeg si som så: Ingen av de muslimske landene er 100% islamske stater i dag. En av hovedgrunnene til at mange av dem ikke kan regnes som islamske stater er at de har en annen lov enn shari’a – for en av betingelsene for å være en islamsk stat er at man dømmer etter shari’a. På det personlige plan er dette også obligatorisk for alle muslimer. Skal vi da si at noen skal slutte å leve etter shari’a fordi de per i dag ikke etterlever islam fullstendig? Eller at en stat skal slutte å dømme etter shari’a fordi de har blandet andre elementer i lovverket? Temaet for spørsmålet ditt er veldig stort, og dette var bare et veldig lite utsnitt av det som er sagt og skrevet omkring hadd-straff og islamsk stat. Hvis du vil gå i detaljer bør du lese videre på islamsk juss (fiqh). Og Allah vet best, Wa salaam, Vibeke

  • Basim I.
  • 08.01.2005