Tirsdag, 28.11.2023 - 14. Jamad Awwal 1445 h.

Om Islam

SPØRSMÅL OG SVAR

Hvordan kan jeg få mannen min interessert i islam?

Spørsmål

Assalamo aleikum Ønsker noen råd ang. hvordan jeg skal få mannen min mer interessert i Islam, før vi giftet oss tenkte jeg ikke så mye over det men med tiden så blir jeg litt frustrert over at vi er så forskjellige når det gjelder troen vår. Han interesserer seg ikke for fasting, har glemt å be og vil ikke at jeg maser, men jeg vil gjerne snakke med han om dette for at han skal tenke over livet etter døden og ikke minst våre barn oppdragelse. Venter på svar, på forhånd takk!

Svar

Assalaamu aleikum søster, Så stor forskjell i interessen for islam mellom to ektefeller som du beskriver blir raskt et spenningsmoment i forholdet mellom dere. De fleste menn (og kvinner) som ikke praktiserer islam liker ikke å bli minnet på det, spesielt ikke av ektefellen. De har som oftest dårlig samvittighet eller ønsker rett og slett ikke å leve etter islam. For å oppsummere spørsmålet: Mannen din ber ikke, faster ikke og vil ikke snakke med deg om islam i det hele tatt. Du spør hvordan du skal få ham interessert i islam. Det eneste du kan gjøre er å snakke med ham selv, eller prøve å la praktiserende familiemedlemmer eller nære venner snakke med ham evt. gi ham bøker eller kassetter om islam, men interessen må komme fra ham selv, ellers har det liten nytte. Allikevel bør du prøve å snakke ut med mannen din. Både kvinner og menn har plikt til å påby det gode og forby det onde. Sura al-Tawba: 71 "De troende, menn og kvinner, har venners ansvar for hverandre. De forordner det rette og forbyr det urette. De forretter bønnen og betaler det rituelle bidrag. De adlyder Allah og Hans sendebud. Disse vil Allah vise nåde! Allah er mektig, vis. " Du er sikkert glad i mannen din og ønsker ham godt både i dette livet og det neste. Derfor er det viktig at du snakker vennlig, men grundig med ham om hans tro og hans praksis av islam. Si at du er glad i ham og bare vil ham godt. Prøv å gi ham selv anledning til å fortelle hva han selv mener om islam, hva islam betyr for ham, hva slags mål han har med sitt liv og om han ønsker å forandre på dagens situasjon, lære mer om islam og praktisere. Dette kan ofte være vanskelig for en som i utgangspunktet ikke er så veldig interessert i å snakke om slike ting, og kanskje også har dårlig samvittighet, så ikke legg for mye press på ham til å begynne med. Men ikke for lite heller :-) Gi ham gjerne en dag eller to til å tenke på det, men la ham gi deg et svar. Du bør også fortelle ham hvor mye dette betyr for deg, og ikke minst hvor viktig det er for ham selv, og i tillegg for barna dere har fått ansvar for å gi en god oppdragelse. Fortell at salah er den viktigste av islams pilarer like etter trosbekjennelsen. Fortell ham hvor godt det er å be, for det er den kjæreste plikten Allah (swt) har pålagt de troende. Det er det første vi vil bli spurt om når vi stilles til regnskap for våre handlinger. De fem daglige bønnene vasker bort alle mindre synder vi gjør mellom dem. Hver sujud (når vi bøyer oss til bakken) høyner vår rang hos Allah en grad, og visker ut en synd. Mye annet godt kan sies om salah. Kanskje det kan åpne hjertet hans og la bønnen bli en kilde til glede og indre fred slik det var for profeten Muhammed (fvmh), og vekke ansvarsfølelsen og lysten til å lære mer. Så får du se hva slags svar du får. Om du ikke når fram til ham kan du prøve å la noen han kjenner og respekterer snakke med ham, gjerne en i hans familie hvis du har muligheten til det. Hvis han begynner å forbedre seg ved å ta opp igjen salah eller hvis han derimot skulle gi et svar som sier at islam ikke er viktig for ham, bør han også informeres om alvorlighetsgraden i å forlate salah. Angående en som har sluttet å gjøre salah finnes det to meninger blant de lærde av i dag. Den ene er at han/hun er en syndig person som risikerer Allahs straff, men fremdeles er muslim - og den andre er at: Hvis personen har blitt gjort oppmerksom på hvor viktig salah er, forstår det, og fremdeles ikke gjør salah -kan han ikke regnes som muslim lenger. D.v.s. han er kafir. Basert på sura Maryam:59 ” "Men etter dem kom andre, som forsømte bønnen og fulgte sine lyster. De skal få møte fortapelsen". Og hadithene: "Mellom en person og shirk og kufr (vantro) står det å gi opp salah (bønnen)". Muslim. "Det som står mellom oss og dem (de vantro) er salah. Enhver som forlater den er en vantro". Al-Tirmidhi, al-Nasa'i og Ibn Maja. Alle grunnleggerne a

  • Basim I.
  • 07.01.2005