Søndag, 10.12.2023 - 26. Jamad Awwal 1445 h.

Om Islam

SPØRSMÅL OG SVAR

Allah og "Bibelens Gud" - den samme?

Spørsmål

Assalamu aleikum, Jeg har hørt fra mennesker (samtale, radio etc.) tilhørende ahle-kitab (kristne,jøder...) utsagn som at Allah ikke er "bibelens" Gud fordi "bibelens" Gud er fredselskende mens muslimenes Gud er krigersk etc. mens jeg har svart tilbake at det er samme Gud for Abraham, Ismail, Isaac, Jakob, Moses, Isa og MOHAMMED (peace be upon them all), og det er bare en Gud (Allah)! Hva er deres svar på slike misvisende utsagn om "islams Gud", og hva står det i Koranen om at Allah er samme for muslimer og ahle-kitab folk og alle andre ??? med vennlig hilsen en muslim

Svar

Assalaamu aleikum, Naturligvis er Allah den samme uavhengig av hva mennesker måtte tro om Ham, eller om de tror på Ham i det hele tatt. Han er den Levende, den Evige. Du har også rett i at både Noa, Abraham, Ismael, Isak, Jakob, Moses, Jesus og Muhammed (Allahs fred og velsignelser være med dem alle) trodde på én Gud. Men det er selvfølgelig forskjeller i hvordan en muslim og noen kristne i dag tror på Gud, og hva vi tror om Gud. En muslim kan for eksempel aldri tro at et menneske er en del av Allah, eller at Allah tar bolig i et menneske eller noe annet. Eller at noe annet tar del i Hans makt og rett til tilbedelse. Bibelen av i dag fremstiller ikke lenger den samme troen på en udelelig Gud uten partnere som var alle profetenes budskap. I Koranen finner vi blant annet følgende vers som forteller oss om at Allah i forholdet mellom muslimer og kristne: 2.135-136: "De sier: «Bli jøder eller kristne, så dere kan finne rett vei!» Si: «Nei, heller Abrahams, Gud-søkerens religion. Han var ingen avgudsdyrker!» Si: «Vi tror på Gud, på det som er åpenbart for oss, og for Abraham og Ismael, Isak, Jakob og stammene, på det som ble gitt Moses og Jesus og profetene fra deres Herre. Vi gjør ingen forskjell på noen av dem, og vi har hengitt oss til Ham i tjeneste.»" 2.285: "Sendebudet tror på det som er ham åpenbart fra Herren, så også de troende. Hver og en tror på Gud, Hans engler, Hans skrifter og Hans sendebud: «Vi gjør ingen forskjell på noen av Hans sendebud.» De sier: «Vi hører, og vi adlyder. Din tilgivelse, Herre! Til Deg fører vandringen hen!»" 42.15: "Så fremfør ditt kall, og hold rett kurs, slik du er pålagt. Følg ikke deres ideer, men si: «Jeg tror på en skrift som Gud har åpenbart! Jeg er pålagt å opptre rettferdig blant dere, Gud er vår Herre, og deres Herre. Vi har våre gjerninger, og dere deres! La det ikke være strid mellom oss. Gud samler oss sammen. Hos Ham er reisen slutt.»" 29.46: "Diskuter ikke med skriftfolket annet enn på beste måte, unntatt med de urettferdige blant dem, og si: «Vi tror på det som er åpenbart for oss, og det som er åpenbart for dere. Vår Gud og deres Gud er én, og til Ham har vi gitt oss hen.» " Problemet her ligger mer i mangel på kunnskap og at noen rett og slett ikke kan eller vil forstå at muslimer tror på Allah, som er den Elskende og den Mest Barmhjertige. Men det finnes også mange kristne som tror på Gud uten å tro at Jesus er en del av Ham eller at Gud er en del av Jesus. Hvis disse menneskene får lære om islam skjer det ofte at de kjenner igjen Koranen for hva den er: Guds budskap til hele menneskeheten. Les, og oppfordre andre til å lese, i både Koranen og Bibelen, og lær mer om Allahs 99 attributter eller "navn", så blir det kanskje klarere at ikke alt er som man får høre på radio og TV, og at Allah ikke bare er "krigersk", og at "Bibelens Gud" ikke bare er fredselskende. Tror noen kanskje at vår Skaper, som er den opprinnelige årsak til alt, som gir oss liv og død og liv igjen og som overstiger vår skapte forstand - lar seg beskrive med kun ett ord av de språk vi mennesker bruker for å kommunisere med hverandre? "Krigersk" eller "fredselskende"? Wa salaam, Vibeke

  • Basim I.
  • 08.04.2005