Onsdag, 27.09.2023 - 12. Rabi' Awwal 1445 h.

Om Islam

SPØRSMÅL OG SVAR

Må jeg tåle det?

Spørsmål

Assalamaleikom! Jeg er norsk konvertitt og gift med en mann som er født og oppvokst som muslim. Vi har også noen flotte barn sammen, alhamdulillah, men jeg har det ikke helt bra i ekteskapet. Det som plager meg er: 1: Hans fullstendig mangel på evne til å vise empati og anstrenge seg for min eller barnas skyld. Det er veldig tungt for meg psykisk. 2: Han er ute hele natta, sover hele dagen og jobber ikke. 3: Han tar ikke økonomisk ansvar. Det er jeg som kjøper alt til barna, og må betale det vi egentlig hadde avtalt at han skulle betale hvis han har brukt pengene på noe annet. Må jeg tåle dette? Kan jeg skille meg?

Svar

Assalaamu aleikum søster, og ramadan mubarak, Det er helt klart ikke slik et islamsk ekteskap skal fungere ideelt sett. Spesielt er det mannens ansvar å forsørge familien sin. Men det er veldig viktig å prøve å løse problemene så langt det kan la seg gjøre. Hvis du ikke allerede har prøvd, må du snakke med mannen din om problemene selv, på en rolig og klar måte. Prøv å ikke bli opphisset eller gråte, men bare presentere ditt syn på situasjonen så saklig som mulig. Hvis dette ikke virker må du søke hjelp fra noen som kan snakke med mannen din, og prøve å få ham til å innse alvoret i situasjonen. Det bør være noen med gode kunnskaper om islam, og en god del livsvisdom. Hvis det er mulig å få hjelp fra noen i hans familie som er eldre enn ham og støtter deg, kan det være en god løsning. Er ikke dette mulig kan vi anbefale vanlig familierådgivning. De mangler kanskje innsikt i en del aspekter ved problemer i muslimske ekteskap, men de kan gjøre en veldig god jobb ellers, og det er bedre enn ingenting. Før man tenker på skilsmisse er det helt nødvendig å forsøke å mekle mellom ektefellene, slik at man kan føle seg trygg på at alle muligheter for å holde sammen på et godt vis er utprøvd. Du skriver ikke noe om dere har vært gjennom disse skrittene allerede. Vi kan heller ikke si at vi kjenner din situasjon godt nok til å kunne gi et endelig råd om skilsmisse eller ikke skilsmisse. Til slutt vil jeg gjerne si at du kan sende en mail til meg privat hvis du føler at du ikke fikk uttrykt hele saken i den korte mailen, og svaret derfor ikke treffer godt nok. -Eller om du ønsker videre personlig oppfølgning, og rådgivning. Husk at Allah (swt) tester oss alle, slik at vi kan få bevise styrken i vår tro. Mann og barn er en del av disse prøvelsene. Det viktigste er uansett at du holder fast ved din iman og ikke lar problemene i familielivet gjøre noe for å svekke forholdet ditt til Allah (swt). Og Allah vet best. Wa salaam, Vibeke

  • Basim I.
  • 27.10.2004