Søndag, 10.12.2023 - 26. Jamad Awwal 1445 h.

Om Islam

SPØRSMÅL OG SVAR

Abraham

Spørsmål

I Koranen står det at Abraham hadde to koner.Det er ikke riktig.Han hadde tre;Sara.Hagar og Ketura.Hvorfor står det bare to i Koranen?

Svar

Hvor i Koranen står dette? Jeg husker ikke at jeg noen gang har lest noe slikt i Koranen, kanskje kan du lære meg noe nytt? Koranen sier, så vidt jeg vet, ikke noe om hvor mange koner Abrahim hadde, kan du vise meg noe annet? Men siden du spør om Abrahim, la meg fortelle deg litt mer om denne profeten: Ibrahim (norsk Abraham) er en av de store profetene islam forteller om. Han anses som profetenes far. Koranen forteller at jøder og kristne hevder at han var en jøde eller en kristen (hver trekker mot sin retning) og slår fast at Abrahim var en muslim og at han var en hanif (rett troende som bare tilba den ene Gud). Ibrahim fikk beskjed om å ofre sin sønn Ismail. Han adlydet Gud og i siste øyeblikk ga Gud hamn et digert lam å ofre i stedet og det er herfra id uladha stammer. Det er han som sammen med sønnen Ismail bygde Ka'bah i Mekkah. Profeten Muhammad stammer fra Abrhim hvis man går nok tilbake. Ibrahim er altså forfar til profeten Muhammad. Kongen Namroud (arabisk uttalelse) forsøkte å stoppe Ibrahim fra å invitere til troen på Allah sw, men Ibrahim sto fast på sitt. Kongen ga ordre til slutt om å brenne ham i ilden for å gjøre ham til lekse for alle som nekter kongenes ordre. Ibrahim ble ikke skremt selv da han ble kastet i ilden. Gud reddet han ved et mirakel da Han sa til ilden "bli fred og behag for Ibrahim". Ibrahim vandret mellom Hebron (ar. Khalil) i Plestina, Mekka og flere steder. Mvh. Basim

  • Basim Ghozlan
  • 15.10.2003