Tirsdag, 28.11.2023 - 14. Jamad Awwal 1445 h.

Om Islam

SPØRSMÅL OG SVAR

Når bør vi begynne å lære barna å be?

Spørsmål

Jeg har en sønn på 6år og jeg prøver så godt jeg kan å lære han be. skal han egentlig begynne å be ordentlig når han er sju år , eller skal han lære seg å be når han er sju? wa chokran.

Svar

Assalaamu aleikum, Takk for spørsmålet ditt, som kommer fra et omtenksomt hjerte. Allah (swt) har gitt barna våre til oss som et ”lån”. Barna tilhører Allah før de tilhører oss, de er mennesker i sin egen rett, og de skal, som alle andre, vende tilbake til Ham. En mor og en far bærer ansvaret for å oppdra barna vi har fått, i islam. Hvis vi gjør det vil det bli oss til velsignelse både i denne verden og den neste. Profeten Muhammed (fvmh) sa at: ”Alle av dere er verger (beskyttere, omsorgspersoner), og alle er ansvarlige for det dere har under deres omsorg; statslederen er en verge, og han er anssvarlig for det han har under sin omsorg (hele folket). Mannen er en verge for sin familie, og ansvarlig for deres omsorg. Kvinnen er en verge for sin manns hus, og er ansvarlig for dets omsorg. Alle er verger og ansvarlige for det som dere har kontroll over.” (Bukhari og Muslim). Menn og kvinner, fedre og mødre deler ansvaret for å oppdra , utdanne og bygge den nye generasjonen på den beste måten, og på den rette veien. Tapet av islam i vår umma i dag er ikke annet enn et resultat av ansvarsforsømmelse på dette området. Vi må oppdra barna våre, og lære dem islam, både kunnskap og praksis, og vi må gjøre det på en måte som er tilpasset barnets alder og evner til å forstå. Profeten Muhammed (fvmh) sa at vi skal ”befale barna våre å gjøre salah når de er syv år gamle”. Det vil si at vi må ha lært dem en del om bønnen før den tid. En syvåring bør ha lært hvordan salah utføres. Deretter, i alderen fra syv til ti år har barnet tid på seg til å bli vant til å gjøre salah regelmessig og til riktig tid. Ved 10-års alderen bør man gjøre alt det obligatoriske ved salah, og følge den vanlige rytmen. I denne læringsprosessen er det, som alltid, viktig å være tålmodig, snill og konsekvent, og gi barna masse kunnskap om Allah (swt), og lære dem å elske Ham over alt annet. Barn spør masse, så ta deg tid til å svare på spørsmålene, og les gjerne historier fra Koranen for barna. De liker det. Og Allah vet best. Håper vi kunne hjelpe. Måtte Allah alltid lede deg og barna dine på den rette vei. Wa salaam, Vibeke

  • Basim I.
  • 13.01.2005