Søndag, 01.10.2023 - 16. Rabi' Awwal 1445 h.

Om Islam

SPØRSMÅL OG SVAR

Hva skal til for at våre bønner blir hørt?

Spørsmål

Jeg er en muslimsk jente i midten av 20 årene. Har stort sett hatt orden på livet. Har gjennom den siste tiden blitt en praktiserende muslim. Det jeg lurer på, er hva som må til for at vår bønn (dua) skal bli hørt? Har prøvd og prøver fremdeles å være tålmodig. Tenker at det er sikkert meg selv som må bli enda bedre. Jeg er sikkert ikke god nok ennå. Det mangler noe sikkert fra min side. Prøver å tenke logisk. Men jeg er jo tross alt kun et ordinær menneske. Og vi menneskene har det lett for å gi opp. Men jeg forsøker så godt jeg kan å holde på troen, likevel føler jeg at alt bare går mot meg. Så det jeg lurer på, er hva må det til for at våre bønner skal bli hørt? (Tatt hensyn til at de er "rimelige")

Svar

Assalaamu aleikum, Det finnes visse retningslinjer for hvordan an bør gå fram når man gjør du’a. Enkelte ting kan også hindre ens du’a fra å bli besvart. Disse tingene må man prøve å fjerne fra seg selv og fra bønnen. Når alle betingelsene er oppfylt, kan din du’a bli besvart. 1. Oppriktighet i din du’a. Dette er det aller viktigste. I Koranen, sura Ghafir:14 kan vi lese: ”Så påkall Allah idet dere vier Ham religiøs oppriktighet, selv om det er de vantro imot!" (Hvis du leser arabisk vil jeg anbefale deg å lese alle sitater fra Koranen selv i originalteksten). Oppriktighet i du’a betyr å ha fast og urokkelig tro på at den du ber til – Allah (swt) – er den eneste som kan gi deg det du trenger. Dessuten å unngå all slags selvforherligelse i din du’a. 2. Anger. Den som vil gjøre du’a bør først vende seg til Allah og angre på synder og gale ting en har gjort, og be om tilgivelse. 3. Be innstendig og ydmykt om det du ønsker, mens du håper på Allahs belønning, og frykter Hans straff. Det er ånden og essensen i du’a, og målet med bønnen. Al-A’raf 55: ”Påkall Herren ydmykt i det skjulte. Se, Han liker ikke dem som går over grensen." 4. Gjentakelse. Man bør gjenta sin du’a et par ganger uten å kjede seg ved det eller bli irritert. I føgle hadith fra Abu Dawud og al-Nasa’i pleide profeten Muhammed (saws) å gjenta sine du’a tre ganger og be om tilgivelse tre ganger etter hverandre. 5. Fortsette å gjøre du’a når du har det lett og gjøre mer du’a når du har det spesielt godt. Muhammed (fvmh) har sagt: ”Husk på Allah når du har det lett, så vil Han huske på deg når du har det vanskelig”. (Ahmad). 6. Forsøke å utvikle et nærere forhold til Allah (swt) ved å kalle på Ham med Hans Vakreste Navn og Egenskaper – Asma’ Allah al Husna - på begynnelsen eller slutten av du’aen. Koranen, Al-A’raf 180: ”Allah har de skjønneste navn. Påkall Ham ved dem. La slike være som misbruker Hans navn. De skal visselig få belønning for det de gjør!" 7. Velge klare og presise ord, og de beste du’a. De beste du’a er de som profeten Muhammed (fvmh) brukte, men det er tillatt å bruke andre ord som passer til dine spesifikke behov. Andre anbefalte sider (altså ikke obligatorisk) ved å gjøre du’a som kan nevnes er:Å vende seg mot Qibla, å ha wudo’, å begynne du’a med å prise Allah og be om velsignelse for Muhammed (fvmh), og løfte hendene opp til skulderhøyde mens du vender håndflatene oppover. Det finnes også spesielt gunstige tider for å gjøre du’a. For eksempel tiden før fajr (morgengry), den siste tredjedelen av natten, den siste timen av juma’a, når det regner og mellom adhan og iqama. Det finnes også kilder som sier at en som blir mishandlet eller undertrykt, en som er på reise, en som faster, en som virkelig trenger noe, og en som ber for en muslim som ikke er tilstede, har god sannsynlighet for å få det en ber om. Ting som kan gjøre at du’a ikke blir besvart inkluderer: 1. Når du’aen er svak i seg selv – fordi den inneholder ”uhøflighet” overfor Allah (swt) eller noe du ikke har lov å spørre om, f.eks om du kan få leve evig i denne verden, eller du ber om noe haram, eller om å få dø osv. Abu Huraira berettet at Allahs budbringer (fvmh) sa at ens du’a vil fortsette å bli besvart så lenge en ikke ber om noe syndig eller bryter familiebåndene”. (Muslim). 2. Når personen som gjør du’a er svak i seg selv – hvis du f.eks ber om noe samtidig som du tenker at du ikke trenger Allah (swt), eller skriker og roper høyt for å vise fram din du’a for folk uten at du selv føler det du gir uttrykk for, eller i det hele tatt overdriver på slike måter. 3. Når du gjør noe som Allah har forbudt, som f.eks at du lever av ulovlig inntekt, spiser ulovlig mat, arbeider med noe ulovlig, eller er likegyldig til slike saker etc. 4. Utålmodighet med svaret. Abu Hurayra (ra) sa: Allahs budbringer (fvmh) sa at deres du’a vil bli besvart så lenge dere ikke blir utålmodi

  • Basim I.
  • 20.12.2004