Søndag, 01.10.2023 - 16. Rabi' Awwal 1445 h.

Om Islam

SPØRSMÅL OG SVAR

Fredags bønn og skole fravær

Spørsmål

asalam aleikum Jeg bor i en by ganske langt nord å her er fredagsbønnen kl 13:00, men jeg har skole til 14:15, og bør egentlig slutte 11:30-12:00 for å rekke å komme inn til sentrum hvor moskeen ligger. jeg har sett igjennom opplæringsloven men finner bare at jeg har rett til to dagers fravær i forbindelse med religiøs høytid. så spørsmålett mitt er hvordan kan jeg få kommet meg til fredagsbønn uten å miste skoleplassen min? eller dersom det ikke er mulig skal jeg da ikke be fredags bønn, eller be fredags bønn å miste ett fag på skolen å skuffe foreldrene mine(ikke muslimer)? jeg håper på ett svar snart, dette er meget viktig for meg! ellers takk for en meget god side! wa asalam aleikum -ishaaq

Svar

Assalaamu aleikum, Salat al-juma’a er obligatorisk for alle voksne mannlige muslimer som har muligheten til å være tilstede. Det er veldig viktig å gjøre sitt aller beste for å få med seg alle obligatoriske salat. Fredagsbønnen er spesielt viktig, fordi den styrker samholdet mellom muslimene. Men hvis du ikke har mulighet til å rekke salat al-jumu'a i moskeen uten å ødelegge for skolegangen din, kan du kanskje finne en annen muslim på skolen din som du kan gjøre fredagsbønnen sammen med? Det finnes mange forskjellige meninger om hvor mange personer som må være med for å kunne gjøre salat al-juma’a. Ca. 15 meninger er nevnt i Ibn Hajars bok ”Fath al-Bari”, hvor det konkluderes med at den riktigste meningen sannsynligvis er at salat al juma’a er gyldig hvis to eller flere personer er tilstede. Dette er basert på hadithen som sier at Muhammed (fvmh) sa at to eller flere ugjør en forsamlig (juma’a). Da trenger dere ikke reise langt. Snakk med læreren eller den den du måtte finne passende å henvende seg til på skolen og spør om det finnes et ledig rom der dere kan få være i fred og ro mens dere ber. Hvis det mot formodning ikke skulle la seg ordne er det også fullt mulig å gjøre salah i en korridor eller midt på skoleplassen for den saks skyld :-) Det bør imidlertid presiseres at denne løsningen ikke er til å anbefale med mindre det virkelig ikke er mulig å komme seg til en moske. Dere vil nemlig gå glipp av khutba og samværet med andre brødre, og det er ikke heldig å gøjre mange små juma'a i samme område. Men det aller viktigste er at dere faktisk gjør juma'a. Når dere ikke har mulighet til å dra til moskeen er dette sannsynligvis det beste alternativet. Og Allah vet best. Wa salaam, Vibeke

  • Basim I.
  • 20.12.2004