Søndag, 01.10.2023 - 16. Rabi' Awwal 1445 h.

Om Islam

SPØRSMÅL OG SVAR

Baksnakking m.mer

Spørsmål

asalaum aleikum brødre og søstre! jeg har et spørsmål anngående baksnakking. jeg har en kamerat som i det siste har begynt å bruke ganske mye narkotika, de siste 4 ukene (siden skole start) har han i følge seg selv vært rusa hvær dag (med unntak av forige lørdag), i går møtte jeg ham og så han rusa på amfetamin, jeg har kjent personer som har brukt dette stoffet før og har hatt en del problemer innad i familien når det gjelder rusmidler. så da jeg kom hjem var jeg ganske bekymret for kameraten min samt en del andre ting som plaget meg. så da jeg pratet med moren min fortalte jeg henne om denne kameraten min som ruser seg (har kjent ham hele livet, familien min kjenner ham også veldig godt) å at jeg var bekymret for at han skulle havne på kjøret. i dag kom jeg til å tenke på at dette er baksnakking, og hvordan kan jeg gjøre opp for dette, overfor gud, subhana wa ta"ala, på en best mulig måte? takk på forhånd for svaret (insj allah) ishaaq wa aleikum asalam!

Svar

Assalaamu aleikum bror, Hva du har gjort er ikke baksnakking, men en anbefalt handling i Islam i den grad dette er første steg i å forsøke å gjøere noe for den unge mannen som 'har havnet på kjøret' allerede. Amfetamin er et farlig stoff, og brukes gjerne av folk som kjenner seg sosialt 'utafor'. Det styrker ego opplevelsen. Å snakke om dette først til sin mor er en naturlig ting, men det er viktig at mor forstår at dette ikke er noe man skal snakke om til andre i familien, venner,etc. Å betro seg til mor er en måte å søke råd om hva du kan gjøre, og i så måte en riktig handling. Generelt faller dette under "tillate det gode og forby det onde". Men det finnes mer spesifikke insentiver til å søke råd når en er blitt kjent med at noen gjør noe som er skadelig for ham selv eller andre, og som skader samfunnet. Amfetaminbruk faller definitivt inn i denne kategorien. Om rusbruken og rusbrukeren er det dette å si: Du boer ikke slå hånden av ham, dersom du er sterk nok til ikke å bli påvirket av hva han gjør. Men du bør heller ikke ha for nær omgang med ham, slik reglene generelt er. Du bør gi ham råd om hans situasjon. Forklare ham at rusbruk som oftest er feil egenmedisinering og at han bør soke hjelp og råd for sine problemer. Gjøre alminnelig dawah - først og fremst gjennom eget eksempel - men også understreke at han bør vende seg til Allah (swt) før noe annet. Han trenger sikkert noen å snakke med, som kan gi ham råd og være til stoette, og det beste er om noen eldre i familien kan gjøre dette. Det er viktig å ikke fordømme personen, og det er viktig å ikke akseptere rusbruken. Som du skjønner, en vanskelig balansegang. Og Allah vet best Wa salaam, Vibeke

  • Basim I.
  • 26.11.2004