Søndag, 01.10.2023 - 16. Rabi' Awwal 1445 h.

Om Islam

SPØRSMÅL OG SVAR

Salat al Tahajjud

Spørsmål

Selam elikom werhmetlah we berekatou Først jeg vil si at det er kjempe bra side:) Spørsmålet mitt er om (SELAT TEHJOD) jeg vil vite om hvordan jeg skal be (SELAT TEHJOD)? weesselam Fairoz

Svar

Assalaamu aleikum wa rahmatullahi wa barakatuh og ramadan mubarak, Salat al Tahajjud er frivillig bønn som gjöres etter salat al Isha'. Den beste tiden er i tidsrommet fra midt på natten til den siste delen av natten. (Men før salat al-fajr - morgenbønnen). Denne bønnen kalles også for Qiyam al Lail. I Koranen 17:79 kan vi lese: "Og våk og be en del av natten som en ekstra fromhetsgjerning. Kanskje Herren vil oppvekke deg til en herlig rang". og 51: 15-18: "De gudfryktige skal være i paradisets haver blant kilder, og mottar det Herren gir dem, de handlet vel før dette, brukte lite av natten til søvn, og bad ved morgengry om tilgivelse"... og 25: 63-64: "Den Barmhjertiges tjenere er de som vandrer ydmykt på jorden, som når de uvitende tiltaler dem, svarer: «Fred!» Som tilbringer natten mens de bøyer seg ned, eller står for Herrens åsyn i bønn". (Min oversettelse av 25:64). Hvis du har tenkt å gjøre Salat al Tahajjud er det sunna å gjøre niya (ha en klar hensikt om det du vil gjøre), før du går og legger deg. Abu al Darda' berettet at profeten Muhammed (fvmh) sa at den som går til sengs med den hensikt å stå opp og be om natten, men forsover seg til det er morgen, vil få skrevet ned for seg det han hadde til hensikt, og søvnen vil være veldedighet til ham fra hans Herre. (Nasa'i og ibn Majah) Du kan du be så mye du klarer. (Husk å ikke overdrive eller å være slapp med bønnen - finn en gyllen middelvei). Men det er sunna å gjøre elleve raka'a, inkludert salat al Witr. Det er mange ahadith som forteller om dette. Bl.a. fra 'Aisha (RA), som sa at Allahs budbringers bønn om natten var ti raka'a, og så gjorde han witr med en raka'a. (Bukhari og Muslim) Når profeten Muhammed (fvmh) sto opp for å be tahajjud pleide han å si: (omtrentlig oversatt - les helst på arabisk): "Å Allah! All takk og ære tilhører Deg. Du er himlenes og jordens opprettholder, og opprettholder alt som er i dem. All takk og ære tilhører Deg. Du er himlenes og jordens Lys, og Lys for alt som er i dem. Du er himlenes og jordens Herre, og Herre over alt som er i dem, og all takk og ære tilhører Deg. Du er Sannheten, og ditt løfte er sannhet, møtet med Deg er sannhet, dine ord er sannhet, paradis er sannhet, ilden er sannhet, alle profetene (fred være med dem) er sannhet, Muhammed er sannhet, og Timen er sannhet. Å Allah, jeg underkaster meg Deg, jeg tror på Deg og til Deg setter jeg min lit, jeg angrer til Deg, og jeg argumenterer (med de vantro) med Din hjelp og jeg tar Deg som Dommer (over oss). Tilgi meg mine synder i fortiden og framtiden, det jeg har skjult og det jeg har vist, og Du er Den som sender framover og Den som sender bakover. Det finnes Ingen andre enn Deg som har rett til å tilbes. Og det finnes ingen makt eller styrke unntatt hos Allah". Med arabisk ordlyd: "Allahomma lakal-hamd. Anta qayyim os-samawati wal-ard wa man fihinna. Anta nor os-samawati wal-ard wa man fihinna. Wa lakal-hamd, anta malik os-samawati wal-ard wa man fihinna. Wa lakal-hamd. Antal-haqq, wa wa'dokal-haqq, wa liqaa'oka haqq, wa qawloka haqq, wa al-jannato haqq, wan-naro haqq, wannabiyyona haqq, wa Muhammadon haqq, was-saa'ato haqq. Allahomma laka aslamto wa bika amanto, wa 'alaika tawakkalto, wa ilaika anabto, wa bika khasamto, wa ilaika hakamto faghfirli ma qaddamto wa ma akh-kharto wa ma asrarto wa ma a'lanto. Antal moqaddim wa antal muakhkhir. La ilaha illa anta. (Eller: La ilaha ghairuka) Wa la hawla wa la qowata illa billah". Og Allah vet best Wa salaam, Vibeke

  • Basim I.
  • 27.10.2004