Søndag, 01.10.2023 - 16. Rabi' Awwal 1445 h.

Om Islam

SPØRSMÅL OG SVAR

Saudi-Arabia og Osama Bin Laden

Spørsmål

Dette er kanskje ikke så lett å svare på selv for en muslim,men det jeg lurer på er hvorfor Bin Laden er så sterkt imot myndighetene i Saudi-Arabia. De står jo,sammen med Iran,for den strengeste og mest konservative utgaven av Islam.En skulle da tro at Bin Laden likte dette.Han vil jo også ha streng og konservativ Islam.Likevel er myndighetene i Saudi-Arabia fiendene hans.Det som også er litt rart er at Saudi-Arabia var et av få land som anerkjente Taliban-regimet.Å anerkjenne et regime som gir beskyttelse til en fiende virker litt rart... Har dette noe med Saudi-Arabias nære forhold til USA å gjøre? Hvorfor myndighetene i Saudi-Arabia samarbeider med USA er også rart,siden de står ekstremt langt fra hverandre ideologisk. Saudi-Arabia blir styrt etter Sharia. Folk blir arrestert når de ikke går til moskeen,kvinner får ikke kjøre bil m.m.Men det står i Koranen at det ikke er noen tvang i religionen og at kvinner og menn er likestilt.Blir ikke dette tatt med i tolkningen av Sharia i Saudi-Arabia?At Saudi-Arabia er et land som er blant verstingene når det gjelder menneskerettigheter er også en tankevekker.Er Sharia i konflikt med menneskerettighetene? Dette ble mye forskjellig.Håper på bra svar.

Svar

Hei på deg og takk for mailen. Du spør om mange vanskelig ting, men jeg skal allikevel svare kort. Osam Bin Ladens første fiende er USA og israel. Årsaken til det hatet i utganspunktet og så vidt jeg vet IKKE er religiøs, men politisk. Hvorfor er det israel som er hatet er det ingen gåte. Alle vet at de okkuperer andres land og undertrykker landets ekte borgere. USA, med all frekkhet støtter denne sionistiske terroristiske staten. (Bare se på siste hendelse da israel angrep mål i Syria). Bin Laden er meget opprørt over denne politikken. Dette er han ikke alene i, men de aller fleste arabere og muslimer (og mange andre fire mennekser) er enige i dette. Bin Laden mener at myndigheter i SA er å anse som "slaver" for USA og dermed har forrædet landet de styrer (dette er hans mening). Det som de fleste muslimer tar avstand fra Bin Laden for, er ikke denne holdningen til USA og israel, men metoden han sater på for å endre situasjonen i tillegg til enkelte tolknnger av sivile/soldater, krig/fred osv. Så langt ser du at det meste handler om politikk og ikke om religion. Når det gjelder SA og sin religiøse utøvelse er det helt annen sak. Der er det mye tåke i denne praksisen. Det er en blanning av sharia og stammekultur som gir dette kaoset du prater om. Personlig tror at Sharia er noe helt annet enn å forby kvinner å kjøre bil, fengsle dem som ikke går i moskeen (og jeg tror ikke dette skjer i SA) osv. Mvh. Basim Ghozlan

  • Basim Ghozlan
  • 10.10.2003