Søndag, 03.12.2023 - 19. Jamad Awwal 1445 h.

Om Islam

SPØRSMÅL OG SVAR

Hva er Skriften og visdommen?

Spørsmål

Assalamu aleikum wa rahmatullahi wa barakatuh, I Koranen, vers 48 i sura 3, sier Allah at Han skal lære Jesus (fvmh) Skriften, Visdommen, Toraen og Evangeliet. Betyr ikke vanligvis "Skriften og Visdommen" Koranen og Sunnah? Betyr dette at Jesus vil kunne Koranen og Sunnah når han trer ned og dermed være en rettferdig leder slik ahadith sier (f.eks. Sahih Bukhari vol 3 nr 425)? Hva med ayah 5:110 hvor Allah sier at Han en gang SA til Jesus at han skulle huske Guds nåde da Han LÆRTE ham Skriften, Visdommen, Toraen og Evangeliet? Kommer det frem at Jesus allerede hadde lært Skriften og Visdommen første gangen han gikk på jorda? Håper dere kan oppklare. Jazak"Allahu kheyr og wassalamu aleikum.

Svar

Assalaamu aleikum wa rahmatullah, I tafsir Ibn Kathir kan vi lese følgende: (oppsummert) Dette verset er en del av en sekvens der Allah (swt) vil bringe Maryam (ra) de glade nyhetene om barnet hun skal føde, og forteller henne om hva barnet skal bli og hva han skal gjøre som Allahs profet. Akkurat disse ordene "Skriften og visdommen" er lite kommentert både i dette og andre verk i tafsir. Kanskje fordi det ikke foreligger noen sikre kommentarer fra Muhammed (fvmh) eller sahaba angående dette verset. Eller også fordi det har blitt oppfattet så klart at det ikke trengte kommentarer. Ibn Kathir foreslår at Kitab kan bety "kitaba" - altså "å skrive", og visdommen, "al-hikma" på arabisk refereres tilbake til en gang ordet var brukt tidligere, i surat al-Baqara. Kommentarene i Khan og Hilalis engelske oversettelse sier at "visdommen" er profetenes sunna, deres feilfrie tale og visdom fra Allah. Du vet, ett ord kan ha flere forskjellige betydninger på arabisk, og det finnes mange eksempler i Koranen på at samme ord har forskjelling betydning på forskjellige skriftsteder. Jeg tror for så vidt ikke at dette er noe å legge stor vekt på. Husk også på det som står skrevet i samme sura som det du spør om, i vers 5: "Han har åpenbart deg Skriften. Der finnes skriftsteder som er klare og utvetydige, som er Bokens ryggrad, og andre som må fortolkes (i samklang med disse). De, hvis hjerter er på vidvanke fester seg ved de som kan tolkes, idet de søker anstøtsstener og begjærer deres (endelige) tolkning." Ideen din er slettes ikke dum, men vi har altså ikke klart å finne noen kilder som kan bekrefte at den er riktig. Derfor er det kanskje best å ikke tillegge Allahs ord noen betydninger vi ikke kan finne sikre belegg for. Kanskje du kan stille spørsmålet ditt til noen som har mer kunnskap enn oss, og se om du får noen flere opplysninger der. Det finnes et par gode sider på nettet hvor det er mulig å legge fram spørsmål til 'ulama. Hvis du får tak i mer informasjon vil vi gjerne høre fra deg om hvordan det gikk. Wa salaam, Vibeke

  • Basim I.
  • 09.12.2004