Torsdag, 07.12.2023 - 23. Jamad Awwal 1445 h.

Om Islam

SPØRSMÅL OG SVAR

Bi-smi llahi r-rahmni r-ahim

Spørsmål

Jeg har hørt at man skal si Bi-smi llahi r-rahmni r-ahim før man spiser, stemmer dette?

Svar

Hei og takk for mailen. Det er anbefalt for muslimer (sunnah) å si "Bi-smi llahi r-rahmani r-ahim" hver gang de begynner å gjøre noe viktig. Koranen viser dette når Sulaimans historie fortelles og Solaiman (aa) skriver brev til Balqees. Han starter brevet med å si "Bi-smi llahi r-rahmani r-ahim" Se K. 27:30. Dette ordet betyr blant annet at man gjør det man gjør med den beste intensjon og at man anstrenger seg for å gjøre det på best mulig måte, slik Allah sw lærer oss. I tillegg betyr dette at man erkjenner Guds nåde og Guds gaver som har gitt oss muligheten til å gjøre ting. I mat-tilefelle er det Gud som har gitt oss maten, tenner for å tygge med, mage for å fordøye maten osv osv. Derfor er det veldig god vane at vi, hver gang skal starte å gjøre en ting sier ""Bi-smi llahi r-rahmani r-ahim". Forresten: Dette ordet "Bi-smi llahi r-rahmni r-ahim" blir kalt for "basmalah". Koranen starter med basmalah og hver eneste surah (unntatt surah nr. 9) starter også med den. Antall basmalah i Koranen er allikevel 114 fordi surat Annaml (nr. 27) har to basmalah. Wassalam. Basim Ghozlan

  • Basim Ghozlan
  • 25.06.2004