Torsdag, 07.12.2023 - 23. Jamad Awwal 1445 h.

Om Islam

SPØRSMÅL OG SVAR

sinne

Spørsmål

sallam jeg er litt fortvilet innimellom....har mye sinne i meg grunnet at jeg er en sånn person som ser at saker i samfunnet skal være riktige ikke bare utfra det jeg synes...men generell rettferdighet....blant annet kan jeg i familiesammenhenger bli meget høylytt fordi de jeg prøver å forklare noe til kan skjønne hva jeg mener men de gjør ikke noe med det. og i mine øyne ser det ut til at de ikke skjønner det som kommer ut av min munn selvom jeg ikke er høylytt. hva sier koranen om sinne,kjefte og ikke vise forståelse ovenfor andre? takk for alll den forståelsen dere viser og rådene en får!dere viser at Islam fremdeles er en høyverdig religion som virkeli frembringer det beste i deg...og at man kan bruke Islam i det norske samfunnet.

Svar

Salaam! Et godt tips når det topper seg er å gjøre 2 rakaat, det er sjelden sinne overlever det:-) Sinne er noe både Shariah og det sunne intellektet anser for å være en klandrende oppførsel. Det er derfor Profeten saaw stadig sa til dem som søkte hans råd, "ikke bli sint." De lærde anbefaler flere ting for å takle sinne, blant annet: 1. Vend deg til Allah sw og søk tilflukt fra Satan. Når en mann ble sint foran Profeten saaw, sa han til sine følgesvenner, "Jeg vet noen ord som vil få dette sinne til å forsvinne,hvis han sier dem." Det er, A'udhu billahi min al-shaytan ( jeg søker tilflukt i Allah sw fra Satan) Bukhari Imam Mawardi sa i Adab al-Dunya wa al-Din at man bør alltid huske Allah sw når man blir sint, for det vil lede til frykt for Allah sw, hvilket igjen leder til at man adlyder Ham og behersker sitt temperament ved å returnere til passende adferd. Allah sw sa, "og husk Allah sw når dere er på villspor." K, 18:24 Vend deg til Allah sw i bønn, for å kontrollere ens sinne. En bør snu seg til Allah med hjerte og tunge, og be Ham om å fjerne sinne, og alle andre dårlige egenskaper. Hvis du kan gjøre dette ved å bruke dua fra Profeten saaw, vil det være ekstra høyt elsket av Allah sw. Aisha raa rapporterte at, "Profeten saaw kom inn mens hun var sint, så han strøk meg over nesetippen og sa, min lille Aisha. Si, O Allah sw tilgi min synd, fjern dette sinne i mitt hjerte, og beskytt meg fra Satan." (Allahumma ' Ghfir li dhanbi, wa ahhib ghaydha qalbi, wa aajirni min ash-shaytan)” Ibn al-Sunni, som nevnt i Barkawi’s Tariqa al-Muhammadiyya 2. Stillhet. Profeten saaw sa. "Hvis du blir sint, forbli stille." Ahmad 3. Endre din fysiske stilling. Profeten saaw sa. " Hvis du blir sint stående, sett deg ned.....Hvis du blir sint sittende, legg deg ned." Visdommen i dette er at det forhindrer en fra å gjøre det ens sinne ville ha fått deg til å gjøre i den stillingen. 4. Gjør wudhu. Profeten informerte oss at sinne kommer fra Satan, og at han ble skapt fra flammer, så vi kan slukke sinnet ved rituell renselse (wudhu) Abu Dawud 5.Følg rådene fra Profeten saaw. Hans stadige råd til de som søkte det var, "Ikke bli sint" Bukhari 6.Husk den store belønning Allah sw lover dem som kontrollere sitt sinne. " Og utfordre hverandre for å oppnå tilgivelse fra Herren, og for et Paradis så bredt som himlene og jorden, laget for de som frykter Allah (al-muttaqin) ;de som bruker (av hva Allah har gitt dem) med fornuft, de som kontrollerer sitt raseri, og er tilgivende ovenfor menneskeheten; Allah sw elsker de gode. Og de som,når de gjør en ond handling eller feiler, husker Allah og ber om tilgivelse for sine synder. Og hvem kan tilgi synder om ikke Allah?..." K, 3:133-135 7. Husk at sann styrke ikke er fysisk, men åndelig og moralsk Profeten saaw sa, "De sterke er ikke de som kan seire i et basketak. Heller er den sterkeste den som kan kontrollere seg når han er sint." Bukhari & Muslim 8.Husk Profetens saaw eksempel. Husk Profetens saaw natur, rolig og avbalansert, han ble ikke sint, så sant hans sinne ikke var for Allahs sw skyld. Eksemplene på dette er mange. De lærde sier at enhver muslim bør strebe etter å lese om Profetens saaw liv og lære daglig. 9.Husk skadene sinne kan utløse. Ville du snakket eller oppført deg på samme måte foran Allah sw eller Profeten saaw om de sto rett foran deg? 10. Husk at sinne er generelt dyrisk Vær oppmerksom på at man ligner dyrene mer enn noble mennesker, når man er i en tilstand av raseri. Barkawi, Tariqa Dette er hva Hanafi-skolen sier om sinne, det finnes mange fler hadith som formidler at man bør beherske seg og kontrollere sitt temperament. man kan trene seg opp til det om man husker disse ti trinnene. med Allahs sw hjelp og tilgivelse. Og Allah vet best. Wassalaam Lene Amina Goubrini