Søndag, 01.10.2023 - 16. Rabi' Awwal 1445 h.

Om Islam

SPØRSMÅL OG SVAR

Bønn 2

Spørsmål

Hei Skulle likt å begynne med å si noe fint på arabisk men jeg kan ikke noe særlig arabisk, så jeg for nøye meg med å si at jeg er taknemlig dere er her, mitt spørsmål er som følger, hvis jeg glemer eller ikke får mulighten til å be 5 ganger dagen, blir allah missfornøyd med meg da, på forhånd takk for svar, og måtte allah være med dere!!!

Svar

Salaam. Dersom en glemmer tiden og mister en bønn, er ikke det det samme som å med vilje utsette en bønn. Man blir tilgitt dersom man gjør bønnen så snart som mulig etter at man husker på den igjen. Den offisielle posisjon blant de lærde ( som Al-Khirqi, Ibn Al-Jawzi, Ibn Qudamah, `Ali Al-Mardawi, Al-Hijjawi, Al-Buhuti, Mar`i bin Yusuf, Al-Ba`li og andre) er at alle mistede bønner må gjøres i rekkefølge, så sant det ikke ble glemt eller om nåværende bønnetid blir for kort, man skal strebe etter å gjøre mistede bønner så raskt man kan uten å miste en ny, med andre ord. Man bør ikke med vitende vilje miste en bønn. Har du ikke muligheten å ta det i riktig tid, skal du gjøre det så fort du får sjansen:-) Jeg anbefaler deg å bruke søkestrengen i spørsmål og svar, søkeord bønn. Dette gjelder også andre spørsmål du måtte ha, de fleste spørsmål er allerede grundig besvart fra før:-) wassalaam Lene Amina Goubrini

  • Lene Amina Goubrini
  • 05.05.2004