Mandag, 04.12.2023 - 20. Jamad Awwal 1445 h.

Om Islam

SPØRSMÅL OG SVAR

Jente reiser på egenhånd

Spørsmål

Assalam wa allaikum! Jeg er en jente på 19 år som har tenkt til å studrer, men studiene mine krever at jeg reiser utenlands.Kan jeg det eller strider det mot koranens lov. Har nemlig hørt at en kvinne ikke kan reise uten at det er en mannlig slektning som reiser med.Er det sant?? Jeg vil virkelig takke dere for denne praktfulle siden som dere har opprettet.Regner med at det er så mange brødre og søstre som har nytte av denne siden. Assalam oe allaikum

Svar

Salam søster. Reising var i profetens tid en farlig handling. Man måtte passere øde land, risikere røvere osv. Profeten ville derfor beskytte kvinner mot slike farer og krevde derfor at kvinner bare kan reise dersom en mannlig slektning (mahram) er med. (hadith er rapportert i både Boukhari og Muslim) I denne tiden var det slik at selv om kvinnen kom fredelig frem til målet ville de ryktene som samfunnet spredde om henne plage henne resten av livet. Profetens hensikt av dette er altså å beskytte kvinner og ikke begrense deres bevegelser. På den andre siden kan vi lese i en annen hadith følgende: ”Snart skal islam spre seg og freden herske i den arabiske halvøya at kvinner uten sin ektefelle skal kunne reise fra ”hirah” (et sted langt fra Mekka) til Mekka. Her ser profeten ikke noe problem med at kvinner reiser uten mahram når det er trygt. I dagens samfunn kan hvem som helst reise fra Oslo til Kina uten å være utsatt for noen farer. Faktisk er en slik reise blitt tryggere enn å ta en liten tur i Oslo-gater om natten :-) Vi kan også lese i historien at Aysha raa reiste og utførte sin hajj sammen med andre kvinner uten at de hadde mahram med seg. Les mer om dette i ”Kayfa nat’amal ma’ assunnah annabawiyah” til Dr. Qaradawi side 129 (boka er på arabisk). Ut ifra dette vil jeg si at det ikke er noe problem med å reise alene dersom man tror at veien er trygg. Det gjenstår å sjekke om oppholdet i et fremmed land kan forsvares. Personlig vil nøle sterkt med å la en ung jente reise alene og oppholde seg i et land der hun ikke har noe familie. Wassalam. Basim Ghozlan

  • Basim Ghozlan
  • 04.05.2004