Søndag, 10.12.2023 - 26. Jamad Awwal 1445 h.

Om Islam

SPØRSMÅL OG SVAR

Tvil

Spørsmål

Kan du fortelle meg om hva Islam sier om tvil? Og alt rundt det, hadde vært flott om du kunne si i hvilke suraer dette er nevt, og hva din tolkning av disse er, om du ikke leser og tar det bokstavelig. Håper du svarer, tror dette er noe flere mennesker er interessert i å få vite. Det er jo slik at alle tviler nå å da (vil jeg påstå ;-) )

Svar

Salaam! Tvil og forvirring kommer fra Shaytan, Shaytan forsøker alltid å mislede folk. Den beste måten å unngå dette på er tilegne seg kunnskap ved å studere Koranen og lese andre islamske bøker. Koranen lærer oss å sitere denne bønnen: (K. 3:8) "Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana, wa hab lana min ladunka rahmah. Innaka antal wahhab." Dette kan bety: "Herre, la ikke våre hjerter vandre etter at Du har ledet oss. Gi oss Din nåde. Du er Giveren. Ordet tvil forekommer i flere steder i Koranen. Her er noen av dem: K. 2:2 Dette er skriften, tvil har ingen plass. Den gir ledelse for de gudfryktige. K. 2:23 Om dere huser tvil om det Vi har åpenbart for Vår tjener, så bring en sure like godt, og kall frem de vitner dere har, som ikke er Gud, om dere snakker sant! K. 2:147 Sannheten kommer fra Herren, så vær ikke du av dem som tviler. K. 2:216 Det er foreskrevet dere å kjempe, selv om dere føler motvilje. Det kan være at dere føler motvilje mot noe som tjener dere til beste. Det kan være at dere liker noe som er til skade for dere. Gud vet, men dere vet det ikke. K. 3:9 Herre, Du vil visselig samle menneskene på en dag hvorom ingen tvil hersker. Sannelig, Gud sviker ikke Sitt løfte. K. 10:37 Denne Koran er ikke oppdiktet utenom Gud, men er en stadfestelse av det som forelå før den, og en forklaring av skriften, herom hersker ingen tvil, fra all verdens Herre. K. 10:94 Om du er i tvil om det som Vi har åpenbart for deg, så spør en som leser skriften fra før din tid. Sannheten er kommet til deg fra Herren, så vær ikke tviler Tvil i seg selv gjør ikke en person til kafir, men det er viktig å bekjempe denne tvilen ved å lese Koranen, be og prøve å finne årsaken til at tvilen er der. Søk kunnskap i Koranen, let etter feil eller mangler i Guds system slik Allah selv oppfordrer oss til å gjøre (K. 2:23) En muslim blir regnet som Kafir først når han/hun benekter Allah eller Hans Sendebud. Måtte Allah velsigne deg og holde oss alle på den rette vei! . Wassalaam Lene Amina Goubrini

  • Lene Amina Goubrini
  • 28.06.2004