Torsdag, 07.12.2023 - 23. Jamad Awwal 1445 h.

Om Islam

SPØRSMÅL OG SVAR

Rasisme

Spørsmål

Hei.Jeg holder på med en oppgave om Islam og rasisme . Jeg lurer på hvilke syn Islam har på rasisme? Jeg skal belyse temaet uifra Islamsk etikk. Finners det noe på nettet som kan hjelpe meg? På forhånd takk

Svar

Salaam. Rasisme i islam er ikke tillatt eller akseptert, det finnes mange sitater å hente frem, jeg har valgt noe fra hadith, og søster Vibeke har valgt flere fra Koranen. Disse sitatene burde gi klar mening om temaet... Profeten sa: Hudfarge gir ingen fortrinn, den gudfryktige står fremst. Profeten sa: Den som i sitt hjerte bærer på den minste fordom mot andre, våkner blant de vantro på Dommens dag. Abu Huraira (ra) berettet: Allahs Sendebud (fvmh) sa: "Allah dømmer dere ikke ut i fra deres utseende eller form, men Han gransker deres hjerter og ser på deres gjerninger". (Muslim). (Koranen 5:8) Dere som tror, stå fast ved det rette, som vitner for Gud, og må ikke motviljen mot visse mennesker forlede dere til ikke å være rettferdige. Vis rettferdighet, dette er gudsfrykten nærmest. Frykt Gud, Gud er vel underrettet om det dere gjør. (49:13) Dere mennesker, Vi har skapt dere av en mann og en kvinne og gjort dere til folk og stammer, slik at dere må kjenne hverandre. Den mest ansette av dere i Guds øyne er den mest gudfryktige. Gud vet, er vel underrettet. (41:33-35) "Hvem taler vakrere ord enn den som kaller til Gud, lever rettskaffent, og sier, 'jeg har overgitt meg til Gud'? En god og en ond gjerning er ikke like. Vis (det onde) tilbake med det som bedre er, -og se, den du lever i fiendskap med blir som en varm venn! Men dette gis bare til dem som viser tålmod. Det gis bare den som har en stor gave." Profeten, Allahs fred og velsignelser være med ham, sa: En kvinne søkes til ekteskap på grunn av fire ting: hennes rikdom, hennes slekt, hennes skjønnhet og hennes gudfryktighet. Velg den religiøse kvinnen, at det må gå dere godt. (Hadith fra både Bukhari og Muslim). Konklusjon, rasisme er ikke en del av islam. Mvh Lene Amina Goubrini og Vibeke Hadia Breivik

  • Lene Amina goubrini
  • 08.05.2004