Mandag, 04.12.2023 - 20. Jamad Awwal 1445 h.

Om Islam

SPØRSMÅL OG SVAR

Kvinners Rettigheter

Spørsmål

Jeg er en gutt på 16, som er kraftig irritert over den islamske politikken. Jeg har lest en del av spørsmålene og svara her inne og blir bare irritert Hvorfor skal ikke Kvinner ha like rettigheter som mannen? Hvorfor Kan ikke Muslimske kvinner gifte seg med ikke muslimske menn? Hvorfor følger det Islamske trosamfunnet ikke NORGES LOVER etter punkt og prikk? ETC. Ønsker svar som ikke handler om at Allha er stor og han vet alt.....BARE Etisk/Politisk

Svar

Hei, Kvinner og menn trenger ikke -like- rettigheter fordi vi har ikke like behov. Pass på at du ikke forveksler like rettigheter med likeverd. I islam er det ikke og har aldri vært noen tvil om at kvinner er likeverdige med menn. Dette er det udiskutable utgangspunktet. Hvis vi ser nærmere på kjønnenes respektive funksjoner er det lett å forstå at kvinner og menn har forskjellige behov på forskjellige samfunnsområder. Rettighetene islam gir til menn og til kvinner dekker disse behovene på den mest hensiktsmessige måten og gir oss begge mulighet til å fungere optimalt. Rettigheter menn har over kvinner balanseres alltid av rettigheter kvinner har over menn. Stort sett er kvinner og menn likestilt, det er kun på de områdene vi har forskjellige behov at rettighetene og pliktene er forskjellige. Islam sier ikke at kvinner er verken urene eller mindreverdige. Når kvinneudertrykking skjer blant muslimer er det fordi de lar seg påvirke av utenforstående verdier, eller lokale u-islamske tradisjoner. Kvinner har de samme grunnleggende menneskelige oppgaver og ansvar som menn. Islam gir kvinner eksplisitt økonomisk uavhengighet, arverett, rett til å velge sin egen ektefelle, samme rett til kroppslig tilfredstillelse som ektemannen, rett til å søke skilsmisse, rett (og plikt) til å utnytte sine evner til samfunnets beste, rett (egentlig plikt) til å søke kunnskap, frihet fra seksuell utnyttelse og trakassering, og likhet for loven. Islam har ikke en syndefallsberetning som sier at det var kvinnen som førte til at synden kom inn i verden. Både mann og kvinne hadde ansvar, begge angret og ble tilgitt. Islam framhever at kvinner og menn er skapt av samme sjel, og at samarbeid er nøkkelordet. Ett enkelt eksempel fra koranen: (9:71-72) "De troende, menn og kvinner, har venners ansvar for hverandre. De forordner det rette, og forbyr det urette (forkastelige). De forretter bønnen, og betaler det rituelle bidrag. De adlyder Allah og hans sendebud. Disse vil Allah vise nåde! Allah er mektig, -vis." En muslimsk kvinne kan ikke gifte seg med en ikke muslimsk mann av hensyn til hennes egen verdighet og tro. Misforstå meg rett nå, jeg sier ikke at det ville være nedverdigende for henne å gifte seg med en ikke-muslim, men hun vil etter all sannsynlighet oppleve at hennes tro og praksis av troen blir tråkket på innen ekteskapet. Tror du kanskje en ikke-muslimsk mann ville synes det var greit at kona satt vekkerklokken på kl.4 om morgenen for å stå opp og be hver dag? Eller at han ikke kan ha sex med henne mens hun faster i Ramadan og andre dager? Tror du han ville ha holdt alt svinekjøtt og alkohol unna huset for hennes skyld? Dessuten er det viktig for en muslimsk kvinne at barna hennes blir oppdratt som muslimer. Selvfølgelig finnes det en viss mulighet for at mannen ville kunne godta dette, men sannsynligheten for virkelig såre konflikter er så mye større hvis man skal velge en ektefelle som ikke respekterer det som betyr aller mest for deg. Muslimske menn er også på det sterkeste oppfordret til å velge en ektefelle av samme tro. Det siste spørsmålet ditt må jeg si at jeg stiller meg litt undrende til. Formuleringen din går nemlig ut i fra at "det islamske trossamfunnet", det vil si religiøse muslimer, som gruppe ikke er lovlydige borgere. Dette må jeg be deg tenke grundig gjennom. Har du noen bevis for dette eller er det bare en antakelse? Muligens basert på generelle misoppfatninger av muslimer? Kjenner du selv noen religiøse muslimer som bryter loven slik du antar at de gjør? Har du noensinne besøkt en moske? Eller lest Koranen eller andre bøker om islam? Mer kunnskap om islam ville vist deg at møtet mellom de norske lovene og islam ikke gir noen konflikter i praksis. Det eneste jeg som muslim faktisk har problemer med å følge av norske lover er at det er påbudt for banken å betale meg renter på innskuddene mine. Mens for meg er det i utgansgspunktet forbudt å ta i mot dem. Ellers har alle mennesker, ifølge norsk lov, fu

  • Basim I.
  • 16.04.2004