Søndag, 10.12.2023 - 26. Jamad Awwal 1445 h.

Om Islam

SPØRSMÅL OG SVAR

Muhammed før åpenbaringene

Spørsmål

Hva slags religion tilhørte Muhammed før han fikk åpenbaringene? Var han troende i det hele tatt? Jeg klarer ikke å finne noe sted hvor det står noe om det... På forhånd tusen takk for svar.

Svar

Hei, Profeten Muhammad var alltid troende. Han trodde alltid på en Gud, men visste ikke hvordan han skulle tilbe ham før han fikk åpenbaringen. I den arabiske halvøy fantes det mange arabere som fortsatt hadde rester av Abrahams lære. Abraham (Ibrahim) har sterke bån til arebere og hans sønn Ismail anses å være arabernes far. Deres lære om en Gud var levende blant noen, selv om den ble blandet med mange fremmede ting hos majoriteten. Derfor var ordet "Allah" som er Guds egennavn kjent før profeten Muhammad. De fleste vet at profetens far het Abdu Allah som betyr "Allahs tjener". Profeten Muhammad trodde altså på en Gud og forkastet flerguderi som preget arabernes tro. For å finne mer om dette må man bare lese sira (profetens historie) for å se hvordan profeten (saaw) valgte å bringe en måned fra hvert år borte fra folk. Han pleide å søke ro i hiraa-hulen (ghar hiraa) for å tenke på meningen med livet og på Skaperen; Allah (sw). Wassalam. Basim Ghozlan

  • Basim Ghozlan
  • 18.02.2004