Mandag, 04.12.2023 - 20. Jamad Awwal 1445 h.

Om Islam

SPØRSMÅL OG SVAR

Muslim uten hijab

Spørsmål

Salam Blir man godtatt som en god muslim selvom man ikke har hijab? Jeg har likevel min hijab i sjelen og hjertet, selvom jeg ikke har det på hodet. Jeg har lenge vurdert å begynne, men finner ikke noe som skal overbevise meg om at jeg vil bli en bedre muslim hvis jeg begynner... Blir jeg straffet for å ikke bruke hijab? Blir jeg ikke godtatt fordi jeg velger å ikke bruke hijab? Wassalam

Svar

Salam søster. La meg spørre deg: Stryker man på skolen hvis man skulker en time? Selvfølgelig er svaret nei. Er det bra å skulke allikevel? Du kan være meget god muslim selv om du ikke bruker hijab, men bruker du hijab så blir du et hakk bedre (ikke enn andre, men enn deg selv uten hijab). En hver muslim, unntatt profeten (saaw), har en eller annen svakhet i sin praksis. Dette må ikke legalisere det å gjøre feil, men det må oppmuntre oss til å bli bedre. Jeg kjenner flere muslimske (og ikke muslimske) kvinner som aktivt deltar i aktivitetene uten hijab. De er både godtatt og respektert. Det er den totale vurderingen som telles. Jeg vil allikevel understreke at en begår mye større synd hvis man forkaster hijab som prinsipp. Det må være klart at hijab er en del av den islamske lære. Uansett hva man velger å praktisere må det teoretisk være klart hva man tror på. Det er med andre ord feil, slik jeg ser det å begrunne din unnlatelse av å bruke hijab med at du ikke blir bedre muslim. Da kan andre si det samme om bønn, faste og om hajj! Dette er feil. Wassalam. Basim Ghozlan

  • Basim Ghozlan
  • 16.02.2004