Søndag, 10.12.2023 - 26. Jamad Awwal 1445 h.

Livssynsliberalisme

Livssynsliberalisme

Livssynsliberalisme

  • 15.04.2021
  • Ole Jørgen Anfindsen

I sitt innlegg her i avisen 11. mars drøfter leder for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet, Elise Håkull Klungtveit, den siste tids debatt om en del Oslo-skolers boikott av NLA Høgskolen, inkludert undertegnedes innlegg om denne saken 18. februar.

Klungtveit hevder, at fordi NLA Høgskolen i sitt verdidokument flagger sitt prinsipielle syn på ekteskapet, vil «flere barn, elever og studenter blir stående på gangen». Er det virkelig tilfellet? Jeg er ikke overbevist.

I et pluralistisk og livssynsliberalt samfunn er vi alle avhengige av at vi møter hverandre med respekt og toleranse, til tross for ulike syn på store og viktige spørsmål. Det bør vi ikke bare kreve av NLA, men også av oss selv.

Jeg er derfor bekymret for at ikke bare barn, elever og studenter, men også foreldre og lærere, snart risikerer å bli «stående på gangen» dersom Pedagogstudentenes syn skulle vinne frem i samfunnet.

For hvis lærere skal kunne være selektive når det gjelder hvilke lærersteders studenter de er villige til å veilede, er ikke veien lang til at man litt senere forlanger å få være selektiv når det gjelder hvilke personer man kan akseptere å ha som sine kollegaer, eller hvilke religioner og livssyn man aksepterer at elever og foreldre holder seg med.

Og dersom NLA Høgskolens verdier er uakseptable for den offentlige skolen i Norge, da blir vel den logiske konsekvensen at alle som har et syn som på en eller annen måte bryter med majoritetssamfunnets verdiliberalisme, bør utelukkes fra lærerhøgskoler eller PPU-studier?

Klungtveit avslutter med en appell om at «i våre lærerutdanninger skal det være plass til alle». Ja, slik burde det (innenfor visse rammer) være.

Den intoleransen Pedagogstudentene og andre legger for dagen overfor tradisjonell samlivsetikk, bærer imidlertid bud om en utvikling i motsatt retning; en utvikling som rammer ikke bare konservative kristne, men også jøder, muslimer og andre religiøse minoriteter.

 

Av Ole Jørgen Anfindsen, lektor, medlem av Utdanningsforbundet

Dette tilsvaret til Leder for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet, Elise Håkull Klungtveit, ble ikke antatt av debattredaksjonen i Vårt Land («Takk for ditt innlegg. Vi har allerede takket ja til et tilsvar til Klungtveit. Vi må derfor takke nei til dette.»).