Tirsdag, 07.02.2023 - 16. Rajab 1444 h.

Ytringsfrihet i Koranen

Ytringsfrihet i Koranen

Ytringsfrihet i Koranen

  • 17.04.2021
  • Basim Ghozlan

Ordet ytringsfrihet er ikke nevnt direkte i Koranen, da begrepet kom senere, men konseptet finner vi mye om i Koranen. Her kommer en kort oppsummering med henvisninger til Korantekster hva gjelder konseptet ytringsfrihet:

1. Koranen maner til dialog (K. 16:125, 29:46, 11:32) og vi vet at oppriktig dialog krever mulighet for å ytre seg fritt. Vi vet også at dialog handler også om ting man er uenig om.  I en dialog må man være villig til å høre ting man ikke er enig i og ting man ikke liker.

2. Koranen åpner opp for refleksjon og konstruktiv religionskritikk (K 4:82, 2:111, 21:24, 27:64). Religionskritikk krever toleranse for å bli motsagt selv i det helligste man har. Dette krever selvfølgelig aksept for at det som er hellig for deg, ikke er hellig for andre.

3. Koranen oppfordrer veldig sterkt til å kjempe for det rette og denne kampen krever ytringsfrihet. (K. 3:104, 3:114, 9:71, 22:41 osv.) Det kreves særlig beskyttelse mot politiske autoriteter slik at man kan tale dem midt i mot.

4. I tillegg finner vi at Koranen fordømmer de som sier noe forskjellig fra det de tror på. (K. 48:11, 2:14).

5. Vi finner også at Koranen gjengir negative påstander som tidligere tyranner og avgudsdyrkere brukte om Gud eller profetene. Koranen formidlet dem til oss slik de ble sagt. Koranen hadde ikke belyst dette dersom det ikke var aksept for forskjellige ytringer (K. 3:181, 15:6, 44:14, 45:25). Også argumenter som ble brukt for å avvise Guds ord ble formildet til oss. (K. 36:78, 2:259, 7:12-19)

 

Hva bør man ikke delta på?

1. Koranen sier at man ikke skal «forbanne» andres hellige symboler, gjør du det, vil de også «forbanne» dine. (K. 6:108). Da slutter dette å være dialog, det blir bare ordkrig og det bør man holde seg unna.

2. Vi er også frarådet å være en del av samtaler der hellige symboler blir brukt som latter og Guds tegn blir omtalt nedlatende (K. 6:68). For her handler det om noe helt annet enn dialog. Det handler bare om fornærmelser og dette burde alle fornuftige mennesker være enige om at man bør unngå.

3. Dessuten beordrer Koranen de troende om å ikke være med i alt som kan kalles «negativt prat» (K. 25:72, 28:55) Dette gjelder for eksempel baksnakking, mobbing og løgn.

Samtidig oppfordrer Koranen oss alle til å lytte til «ordet», reflektere og adoptere/følge det beste. (K. 39:18).