Lørdag, 04.02.2023 - 13. Rajab 1444 h.

Islam og mat, en praktisk veiledning

Islam og mat, en praktisk veiledning

Islam og mat, en praktisk veiledning

  • 02.12.2018
  • Lena Larsen

Brosjyren gir en innføring i islamske regler og verdier med hensyn til mat og matvaner. Den tar for seg islamske forskrifter om hva som kan og ikke kan spises, og setter disse forskriftene i en ramme som fremmer forståelse for bredden i den islamske matkulturen. Brosjyren kan lastes ned her.