Lørdag, 04.02.2023 - 13. Rajab 1444 h.

Godt nytt hijri-år

Godt nytt hijri-år

Godt nytt hijri-år

  • 10.09.2018
  • Basim Ghozlan

I følge den norske hijri-kalender vil det nye hijri-året 1440 starte tirsdag 11.09.2018. Ashoura vil dermed falle på torsdag 20.09.2018. En dag som er sterkt anbefalt å faste i, til minne for profeten Moses (fred være med ham) og hans seier over tyrannen Farao. 

Vi ønsker alle muslimer i Norge og i verden for øvrig et velsignet år fullt av suksess og gode gjerninger.