Fredag, 27.01.2023 - 05. Rajab 1444 h.

Faste eller Valg? Ja takk, begge deler!

Faste eller Valg? Ja takk, begge deler!

Faste eller Valg? Ja takk, begge deler!

  • 05.01.2010
  • Shoaib Sultan, generalsekretær i IRN

(Red.anm.

(Red.anm.: Denne artikkelen ble først publisert i Dagsavisens nettutgave 2/9/09 og gjengis her med tillatelse fra forfatteren)

Muslimene i Norge begynte sin fastemåned Ramadan 22. august i år. Frem til og med lørdag 19. september skal muslimer mellom daggry og solnedgang avstå fra mat, drikke og seksuell omgang, og benytte anledningen til å styrke sin åndelighet og utføre gode handlinger. Dette skjer hvert år, og alle er nå klar over dette, så dette er ikke verdt en kronikk, tenker du kanskje? Normalt ville det kanskje vært en viss sannhet i dette, men ikke i år. I år er det nemlig også stortingsvalg, og myndighetene har av en eller annen grunn bestemt seg for å ignorere den islamske fastemåneden og legge valget til midten av september. Begrunnelsen? Slik har det alltid vært gjort før, og det har blitt sedvane! En dårligere unnskyldning for en slik åpenlys diskriminering av våre nye landsmenn kan vi vanskelig forestille oss!

Hvordan i all verden skal muslimer kunne ta seg tid til å stemme ved valget når de har sin fulle hyre med sin faste og sin tilbedelse? Ville det være for mye forlangt at man viste litt respekt og omtanke for de stakkars fastende muslimer, og tilpasse seg litt? Det kunne da umulig skade å utsette valget en stakkarslig uke eller to, slik at også vi kunne delta, etter en velfortjent Id-feiring, og med tilfredsstilt mage? Islamsk Råd Norge ville med glede bistå med den praktiske gjennomføringen av valget. Vi sliter riktignok litt med bemanningen, men dette er ikke noe et tilskudd på noen få titalls millioner i året ikke skulle kunne løse. Noen vil kanskje reagere på disse forslagene med forferdelse og anklager om snikislamisering og det som verre er, men vi forsikrer alle sammen om at vi kun ønsker å få hele folket med, og aller helst på våre premisser. Det må man da forstå og respektere?

Er du fremdeles med, eller har du allerede begynt å planlegge verdens undergang, i trygg forvissning, og ikke uten en viss skadefryd, om at du hadde rett hele tiden; disse muslimene er splitter pine gale? La oss berolige alle som i sin dypfølte mistro til alt som angår muslimer tok overnevnte på alvor. Vi beklager at vi ikke kunne unngå å falle for fristelsen for en liten harselas, men setter vår lit til at folk flest er fornuftige nok til å ha gjenkjent og satt pris på den. Latterliggjøring av islamofobiske tendenser er imidlertid ikke formålet med denne kronikken. Den generelt lave valgdeltagelsen blant minoriteter, inkludert muslimer, er derimot noe som bekymrer oss. Vi er også bekymret for at fasten kan ha en ytterligere negativ effekt blant muslimer, noe vi ønsker å motvirke, deriblant med denne kronikken. Før vi går videre må vi bare presisere at valget selvfølgelig ikke skal flyttes av hensyn til muslimers fastemåned.

Islamsk Råd har i år satt fokus på å øke bevisstheten blant muslimer om viktigheten av å stemme, og har oppmuntret våre medlemsorganisasjoner til å gjøre det samme, via artikler og arrangementer, og ved å ta opp temaet i fredagsprekener. Det faktum at valget i år faller i Ramadan måned har, eller bør ha, en spesiell signifikans for den muslimske befolkningen. Ramadan innebærer nemlig mye mer enn at man avstår fra mat og drikke. Det er også tiden for å gjøre noe for de dårligere stilte, og for samfunnet forøvrig. En muslim har ikke bare plikter overfor seg selv og sin Gud, men også overfor sine medmennesker, muslimer som ikke-muslimer, og dermed for samfunnet som helhet. Man kan ikke i Ramadan fokusere kun på seg selv og sin tilbedelse, og glemme de andre forpliktelsene. Tvert imot; i Ramadan teller alle forpliktelser mye mer enn resten av året, og alle gode handlinger utført med den rette intensjon veier mye tyngre.

En muslim har en plikt til å arbeide sammen med andre for å fremme et bedre samfunn, og til å motvirke negative utviklinger. I vårt samfunn skjer dette primært via valg. Gjennom valg pekes det ut stortingsrepresentanter, og regjeringer velges, som vil sette premissene for samfunnets utvikling for den nærmeste fremtid. Muslimer kan ikke ignorere dette faktum eller late som at det ikke angår dem. Det gjør det i aller høyeste grad, hvilket det økte fokuset på muslimer og Islam de siste årene, og i årets valgkamp spesielt, demonstrerer til fulle. Den som ikke deltar melder seg ikke bare ut av muligheten til å påvirke samfunnet i den retning vedkommende anser som best. Hadde det enda vært så vel. Faktum er imidlertid at å unnlate å stemme er også et valg, og det er ikke et nøytralt sådan. Det er et valg som indirekte styrker den siden i et verdispørsmål som ligger lengst fra ens egne verdier, og som ikke ville fått ens stemme hvis man hadde valgt å avlegge den.

Avslutningsvis vil vi oppfordre alle muslimer med rett til å stemme ved valget til å benyttes seg av denne retten. Det er ikke vår plass å gi råd om hvilket parti man bør støtte, siden dette vil være individuelt, basert på ens verdier og prioriteringer. Man vil finne muslimer som basert på sin tro prioriterer miljø og klima, skole, helse, eldreomsorg, fellesskapet, velferdssamfunnet, sikkerhet, så vel som andre problemstillinger. Vi gir imidlertid følgende sterke oppfordring: uansett dine verdimessige prioriteringer er det din plikt å delta i prosessen, og la din stemme bli hørt. Bare slik kan vi alle sammen bidra til å bygge et bedre samfunn som inkluderer alle, muslimer som ikke-muslimer.

Da gjenstår det bare å ønske alle en velsignet Ramadan og et godt valg.