Tirsdag, 28.11.2023 - 14. Jamad Awwal 1445 h.

Mobbing på skolen må tas på alvor

Mobbing på skolen må tas på alvor

Mobbing på skolen må tas på alvor

 • 05.01.2010
 • Basim Ghozlan

NRK2 rapporterte i programmet Spekter onsdag 7. november 2008 om en liten gutt på 8 år, Elias, som måtte bytte skole grunnet mobbing fra skolekamerater fordi han var hvit og spiste svinekjøtt.

NRK2 rapporterte i programmet Spekter onsdag 7. november 2008 om en liten gutt på 8 år, Elias, som måtte bytte skole grunnet mobbing fra skolekamerater fordi han var hvit og spiste svinekjøtt. De som mobbet han var stort sett innvandrere og muslimer.
Vi har all grunn til å tro at dette ikke er et isolert tilfelle eller det siste mobbeofferet. Det er ingen hemmelighet at mobbing forekommer i alle nivåer av samfunnet; mellom søsken, naboer, elever og på arbeidsplassen mellom kollegaer.

Det er ingen enkel oppgave å bekjempe mobbing, men positive resultater kan helt sikkert oppnås hvis alle gjør sitt beste. Islam.no ønsker med dette å gi et lite bidrag til dette arbeidet, med å presentere noen tanker og råd til foreldre, elever og moskeer.
Til deg som er forelder:
 1. Undersøk hvordan barnet ditt oppfører seg på skolen. Orienter deg om barnets situasjon, hvordan det behandler andre og blir behandlet selv.

 2. Vær et godt forbilde for dine barn når du omtaler andre mennesker. Aldri tillat deg å snakke nedlatende om andre, uansett deres tanker, religion eller bakgrunn. Omtal andre med respekt selv når du er uenig med dem eller med deres valg. Om du blir nødt til å forsvare din tro, eller dine valg, må du passe deg for fristelsen til å fremheve deg på bekostning av andre. Koranen sier ” Dere som tror, ingen må spotte andre, kanskje er de bedre enn dem, og ingen kvinner andre kvinner, kanskje er de bedre enn dem. Tal ikke ondt om hverandre, og belast ikke hverandre med klengenavn. Et slikt ondt navn er «synder», etter at troen er antatt. De som ikke snur om, de handler sannelig ondt.” 49:11

 3. Selv når du er alene med familien må du ikke tillate deg å si noe som du ikke kan stå inne for i all offentlighet. Husk at Gud ser og hører deg og at alt du sier kommer Allah (SAW) til å spørre deg om på Dommens dag. Husk at baksnakking anses som en av de største synder i islam.

 4. Oppdra dine barn til å inneha overnevnte verdier. Rett på dem forsiktig men bestemt om de bryter disse moralske pliktene. Lær dem at de må behandle andre slik de selv liker å bli behandlet. Profeten (saaw) sa: ”Ingen av dere er virkelig troende før han ønsker for sin neste det han ønsker for seg selv”.

 5. Hold god og jevnlig kontakt med skolen. Lytt til lærerne og fortell dem om dine opplevelser av dine barns trivsel og deres syn på skolehverdagen. Samarbeid med skolen for barnas skyld, og husk at du og skolen har samme mål og ønsker for barna, nemlig trivsel, lykke og dannelse.
Til deg som er skoleelev
 1. Om du føler trang til å mobbe, husk at det finnes andre elever som kan tenke seg akkurat det samme mot deg. Husk at alle mennesker, også du, har sine svakheter. Ikke gjør mot andre det du ikke vil at de skal gjøre mot deg.

 2. Føler du deg bedre enn andre, er din oppgave å hjelpe dem til å bli like gode som deg, og å gjøre dette uten å opptre hovmodig. Allah (swt) liker ikke de hovmodige. (K. 31:18).

 3. Vær inkluderende og imøtekommende. Islam legger stor vekt på gjestfrihet, generøsitet og gode manerer. Selv det å smile til din neste er å anse som velgjerning i islam. Profeten (SAAW) sa: ”Den beste av folk er den som mest til nytte for folk”. Vær derfor en av de som Gud elsker best.

 4. Ser du en som blir mobbet, grip inn hvis du har mulighet til det. Si at alle mennesker er skapt av samme Gud og at de alle stammer fra samme mor og samme far. Si også at mobbing er en styggedom som ikke hører hjemme i et humant samfunn. Dine ord veier tungt, og kan oppmuntre andre til å gjøre tilsvarende, selv om du ikke ser det der og da.

 5. Blir du selv mobbet, må du ikke miste motet. Det finnes mange som kan hjelpe deg. Snakk først med skolepersonalet og med foreldrene dine. Ikke tro at du blir mobbet fordi det er noe feil med deg. Tenk heller at du blir mobbet fordi de som mobber har problemer med seg selv, og at det er mere synd på dem enn på deg.
Til moskeene

Moskeene har også en rolle å spille i kampen mot mobbing. Her er forslag til hva moskeene kan gjøre for å motvirke mobbing:
 1. Vær bevisst på hva som blir sagt fra talerstolen, enten det er fredagspreken eller en vanlig dars (foredrag). Unngå ord og setninger som skaper ”vi”- og ”dem” holdninger. Islamske organisasjoner har ansvar for å spre islams budskap om respekt for og positiv samhandling med alle mennesker.

 2. Prioriter de unge når aktiviteter arrangeres i moskeen. De trenger også kunnskap og oppdragelse. Ikke la alt som foregår være rettet mot den eldre generasjonen blant medlemmene. Husk også at de unge kanskje har spesielle behov når det gjelder språk og budskap, og tenk på hvordan budskapet formidles på best mulig måte.

 3. Vær klar over medlemmenes virkelighet. Ta opp saker og ting som er aktuelle for dem. Ikke lev i en egen verden av teorier og drømmer. Man bør prioritere å snakke om hvordan islam sier vi skal oppføre oss i hverdagen fremfor å ta opp abstrakte temaer.
Se programmet om Elias på NRK2 her: http://www1.nrk.no/nett-tv/indeks/149797