Søndag, 10.12.2023 - 26. Jamad Awwal 1445 h.

Presentasjon av Det Europeiske Rådet for Fatwa og Forskning

Presentasjon av Det Europeiske Rådet for Fatwa og Forskning

Det er redaksjonens mål med jevne mellomrom å kunne publisere oversettelser (fra offisiell engelsk oversettelse) av enkelte sentrale fatwaer og resolusjoner fra Det Europeiske Rådet for Fatwa og Forskning. Som en begynnelse presenterer vi her et utdrag fra innledningen til Rådets første publiserte samling fatwaer, skrevet av dets president, sheikh Yusuf al-Qaradawi.

Det er redaksjonens mål med jevne mellomrom å kunne publisere oversettelser (fra offisiell engelsk oversettelse) av enkelte sentrale fatwaer og resolusjoner fra Det Europeiske Rådet for Fatwa og Forskning. Som en begynnelse presenterer vi her et utdrag fra innledningen til Rådets første publiserte samling fatwaer, skrevet av dets president, sheikh Yusuf al-Qaradawi. Vi håper at denne og etterfølgende oversettelser vil være til nytte for muslimer i Norge, inshaAllah.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------


I Allah, den barmhjertige, den nåderikes navn,

av Shaykh Yusuf al-Qaradawi

Priset være Allah, og fred over alle Hans budbringere, og deres ærverdige segl, Mohammed, og hans etterkommere, følgesvenner, og alle som fulgte i deres spor og ble ledet.

Det Europeiske Rådet for Fatwa og Forskning (”Rådet”) ble etabler av en rekke respekterte lærde ved prominente islamske sentre i Europa, samt av en del lærde fra den islamske verden som har en spesiell interesse for omstendighetene til deres trosfeller i Europa, som besøker dem jevnlig, og forstår deres spesielle leveforhold.

Rådets formål er å fremme en uniform fatwa-institusjon i Europa og å unngå intellektuelle konflikter rundt de aktuelle sakene sålangt det lar seg gjøre. For å oppnå dette, vil Rådet benytte seg av konsultasjon, felles forskning, og gruppe-ijtihad, som i dag har blitt en islamsk forpliktelse og nødvendighet. Rådet har også som mål å bli en godkjent religiøs autoritet overfor lokale myndigheter og private institusjoner, og derved styrke det muslimske felleskapet.
Det er viktig å bemerke at Rådet ikke har som mål å bli en konkurrent til de store etablerte råd for islamsk rettslære i den islamske verden, men å bli en komplementær enhet til disse respekterte organisasjoner, ved å spesialisere på kritiske problemstillinger som er knyttet til ”minoriteters rettslære” og muslimer som lever utenfor den islamske verden. Rådet studerer aktivt fatwaer, resolusjoner og studier fra disse respekterte organisasjoner, som uten tvil vil være til stor nytte for dets arbeid.

Våre foregående lærde, Allahs barmhjertighet over dem alle, har vært enige om at fatwa endres med tid og sted, og hvilken forandring kan være større enn mellom Islams land og andre land? Den som lever i et islamsk land vil hovedsakelig finne støtte og oppmuntring til å følge Islam og dets prinsipper, mens saken stiller seg annerledes for den som lever i et ikke-islamsk samfunn.

Rådets misjon er derfor å gi fatwa som letter muslimers hverdag og ikke leder til vansker, å bringe gode nyheter om Islam fremfor dårlige, og å inkludere folk innenfor Islams sirkel fremfor å ekskludere dem, selv om de ikke praktiserer mer enn det absolutte minimum av forpliktelser. I sitt ønske om å søke letthet fremfor strenghet, tar Rådet til seg Sufyan Al-Thawris utsagn: ”Fiqh er når en pålitelig person tilbyr letthet i en fatwa; vansker og strenghet (i en fatwa) klarer alle å oppnå”.
Nødvendigheten av å etablere Rådet ble understreket av tilstedeværelsen av selv-proklamerte såkalte lærde, som har tvunget seg inn blant sirkelen av ekte og kvalifiserte lærde. Disse har funnet det passende å utstede deres egne villedede fatwaer som har ført mange på gale veier. Slike fatwaer har inkludert tillatelsen for muslimer til å stjele fra og svindle myndighetene de lever under, selv om disse landene tok imot dem, fødde dem, og ga dem fred og sikkerhet. Slike fatwaer oppmuntret muslimer til å stjele, svindle, forfalske, jukse, og gjøre alt som gjør dem istand til å berike seg på deres lands bekostning. Noen muslimer fant det følgelig passende å ta ting de ikke hadde betalt for, benytte seg av tjenester uten å betale for seg, ta imot goder de ikke var berettiget til, og svindle og bedra der anledningen bød seg. Disse muslimene ble en skam for Islam og har handlet på samme måten som de som fant det for godt å stjele fra andre, og er beskrevet i Koranen å ha sagt følgende: ”De sier: vi kan ikke trekkes til ansvar overfor disse folkene" (red. anm: versets fortsettelse lyder ”De lyver mot Allah, og de vet bedre”) (3:72).

Slike fatwaer er skadelige og en skam for Islam og muslimer og har en sterkt negativ påvirkning på det muslimske felleskapet. De formidler også et bilde av muslimer som gangstere som man ikke kan stole på, uten moral eller disiplin, og som ikke respekterer noen kontrakt eller avtale. Disse individene, som utgir seg for lærde, er i realiteten de ignorante lederne som nevnes i hadith: ”De ga fatwa uten skikkelig kunnskap og var villedet, og forårsaket at andre gikk vill”. Slike ignorante fatwaer ledet mange muslimer i fengsel for tyveri, svindel og diverse andre forbrytelser.
Det farligste av alt, imidlertid, er deres fatwa at en muslim kan drepe innbyggerne av landet som gir dem fred og sikkerhet, og hjelper dem og gir dem penger når de påstår at de er arbeidsløse eller i nød. Vi minnes i dette henseende det hellige vers: ”Finnes det annen belønning for godt enn godt?” (55:60)

Det er derfor nødvendig at Rådet oppfyller sin plikt til å styre retningen for Islam i vesten, å stille til veggs ignorante og onde stemmer (red.anm.: eksempelvis al-Qaida), og å løse de problemer som konfronterer muslimer, i lys av den feilfrie islamske Shari’a.

Jeg oppfordrer alle muslimer, spesielt de som er kjent for å konstant gjøre godt, om å aktivt støtte Det Europeiske Rådet for Fatwa og Forskning, slik at det kan oppfylle sin rolle i å tjene Islam, utdanne muslimer, og bevare deres islamske identitet.

Allahs Ord er vitterlig sannheten og leder til den rette vei.