Onsdag, 27.09.2023 - 12. Rabi' Awwal 1445 h.

Samme prosedyre som hvert år.

Samme prosedyre som hvert år.

Samme prosedyre som hvert år.

  • 05.01.2010
  • Muhammad Abdulhamid, Lena Larsen, Basim Ghozlan, L

Id Mubarak, alle brødre og søstre i Islam. Først nå, etter utgangen av det som burde vært 30.

Id Mubarak, alle brødre og søstre i Islam. Først nå, etter utgangen av det som burde vært 30. Ramadan for alle muslimer i Norge, føler undertegnede at det er berettiget med denne hilsenen. Vi muslimer er blitt vant med splittelse rundt start og slutt av våre religiøse høytider, men splittelsen ved årets Id-ul-Fitr har vært spesielt vanskelig å fordøye.
Mange moskeer feiret Id-ul-Fitr tirsdag 30. september, etter en kjede annonseringer mandag kveld fra arabiske gulf-stater, som ble igangsatt av Saudi Arabia. Det er verdt å merke seg at av alle de som annonserte Id, var det bare første land som påsto at de hadde sett nymånen. ”Hva er problemet med dette?”, spør man kanskje. Problemet er at den aktuelle observasjonen var vitenskapelig umulig, av to helt uavhengige grunner. For det første var nymånen for nær solen, og gikk ned 7 minutter FØR solen i Mekka, hvilket i seg selv gjør observasjon umulig. For det andre var månen bare 7 timer gammel (etter konjunksjon, dvs full formørkelse) da den gikk ned under horisonten. Siden den yngste nymånen som er blitt astronomisk verifisert var 13-14 timer, ville denne nymånen vært umulig å observere selv om den hadde gått ned etter solen. Når Saudi Arabia allikevel annonserer, så skyldes det at deres metode stipulerer at edsvorne rapporter om observasjon fra muslimer representerer den høyeste beviskilde, som rangerer foran selv astronomiske data.
Saudi Arabia er selvfølgelig i sin fulle rett til å annonsere start av ny muslimsk måned etter deres egne kriterier, men slike annonseringer er ikke bindende for andre enn dem selv, selv under vanlige forhold, når de ikke er beviselig basert på feilaktige observasjoner. Selv saudiske lærde fastholder at deres annonseringer ikke er retningsgivende for alle muslimer. Når i tillegg muslimer i Norge og Europa ellers er blitt rådet av både deres lokale (Islamsk Råd Norge for norske muslimer) og regionale (Det Europeiske Fatwarådet for muslimer i Europa som helhet) ansvarlige organer om at Id må bli onsdag 1. oktober, skulle man forventet at valget var enkelt. Men den gang ei! Når man klarer å oppnå splittelse selv under omstendigheter som i utgangspunktet skulle være optimale for enhet, så er det dessverre nok til å ta motet fra selv den mest hardbarkede optimist.

Enkelte av oss ble tvunget av familie- og moske-forpliktelser til å avslutte fasten mandag og markere Id tirsdag, til tross for en overbevisning om at rett dato for Id er onsdag. De det gjelder blant artikkelforfatterne kommer til å ta igjen den tapte dagen i Shawwal, inshaAllah. Andre i samme situasjon får gjøre som deres samvittighet dikterer. Måtte Allah tilgi de av oss som handlet mot bedre vitende, av pragmatiske grunner, inshaAllah. Og måtte Han veilede norske muslimer, og muslimer over hele verden, inshaAllah. Amin, ya Rabbi al-’Alamin.
PS! Denne artikkelen har blitt forelagt fagansvarlig for IRNs Hilal-komite, Imran Mushtaq, som går god for det faglige innholdet.