Tirsdag, 07.02.2023 - 16. Rajab 1444 h.

Holocaust-tegninger

Holocaust-tegninger

Holocaust-tegninger

  • 05.01.2010
  • Zakaria Saaliti

Som en umiddelbar reaksjon på publiseringen av profeten Muhammed (fvmh)-karikaturene i flere europeiske medier utskrev den iranske avisen Hamshahri tidligere denne måneden en konkurranse om den beste Holocaust-tegningen. Hamshahri, som er en av de største avisene i Iran, hevder at formålet med tegnekonkurransen er å teste hvor grensene for ytringsfriheten går.

Som en umiddelbar reaksjon på publiseringen av profeten Muhammed (fvmh)-karikaturene i flere europeiske medier utskrev den iranske avisen Hamshahri tidligere denne måneden en konkurranse om den beste Holocaust-tegningen. Hamshahri, som er en av de største avisene i Iran, hevder at formålet med tegnekonkurransen er å teste hvor grensene for ytringsfriheten går.
Forstander for det Mosaiske Trossamfund i Oslo, Anne Sender, reagerer med vantro på dette initiativet og kategoriserer tegningene som ”ufyselig antisemittiske” og som dessuten går langt over streken med hensyn til hva som kan betegnes som fri ytring. Anne Sender presiserer i tillegg at Det Mosaiske Trossamfund gjennom Samarbeidsrådet har gitt sin full støtte til en erklæring som uttrykker forståelse for at Muhammed (fvmh)-tegningene kan oppfattes som sårende av muslimer. Den form for protester som har kommet til uttrykk i mange muslimske land, derimot, akspeterer vi ikke sier Sender.

Shoaib Sultan, muslimsk statsviter og skribent, er like nådeløs i sin kritikk av Hamshahri og ser på dette initiativet som et angrep og fornærmelse mot de seks millioner uskyldige jøder, deriblant 1,5 millioner barn, som falt som ofre for holocaust. Dette er ikke en muslimsk stat verdig, presiserer Sultan. Sultan er forsåvidt enig med Sender i at angrep på ambassader som en form på protest er forkastelig og som vi muslimer må ta avstand fra. Demonstrasjoner og flaggbrenning, derimot, kan man mislike og være uenig i, men det kan oppfattes som en riktig måte å aksjonere på, hevder Sultan. ” På samme måte som enkelte forvirrer mellom ytringsfrihet og frihet til å fornærme og såre, så forvirrer enkelte muslimer mellom retten til å protestere og retten til å ødelegge noe”, sier Sultan avslutningsvis.

Sender argumenterer for at det mest konstruktive som kan skje i ettertid av disse hendelsene er at alle blir flinkere til å snakke med en tunge. ”Ikke to, der en er for dialogsamtaler, og en er for det som står skrevet på nettet og i aviser i muslimske land”, sier Sender. Sender proklamerer videre: ”Ord skaper virkeligheter, stimulerer fantasi og maner til handling på godt og vondt. Derfor må ord brukes med omhu.”.

Islam.no sier seg enig med både Anne Sender og Shoaib Sultan. Vi mener at de som krever respekt, må selv vise respekt mot andre.

Fra et rent etisk synspunkt er vi betenkt over at avisen Hamshahris eksperiment går ut over en annen gruppe enn dem som publiserte profeten Muhammad-tegningene. Dette er ikke riktig, for Koranen sier ”Ingen kan bære en annens byrde! K. 35:18.