Søndag, 10.12.2023 - 26. Jamad Awwal 1445 h.

Sheik Ahmed Deedat er død

Sheik Ahmed Deedat er død

Sheik Ahmed Deedat er død

  • 05.01.2010
  • Sandra Maryam Moe

Sheik Ahmed Hoosen Deedat døde tidlig mandag morgen den 8. august 2005 (2 Rajab 1426).

Sheik Ahmed Hoosen Deedat døde tidlig mandag morgen den 8. august 2005 (2 Rajab 1426). Islam.no kondolerer så mye og ber til Allah (sw) om å vise ham nåde og barmhjertighet.

Denne artikkelen er basert på en melding fra styremedlemmer, direktøren og de ansatte ved Islamic Propagation Center International. (Oversatt av Sandra Maryam Moe)
Vi minnes sheik Deedat som en stor ambassadør for islam. Han inspirerte, underviste, utfordret og informerte mennesker om det universale budskap i islam. I anledning hans bortgang vil vi minnes hans tapperhet og hans fenomenale livsverk.

Kort biografi om sheik Deedat
Sheik Ahmed Hoosen Deedat ble født 1. juli 1918 i Surat-distriktet i India. Han emigrerte sammen med sin far til Sør-Afrika i 1927. Ahmed Deedat var en meget begavet skoleelev, og han gjorde det meget bra på skolen. På grunn av dårlig økonomi måtte han avbryte skolegangen i ung alder, og da han var 16 år gammel begynte han i sin første jobb innen handel som butikkansatt.

Etter å ha lest boken ”Izharul Haq – Åpenbaring av Sannheten”, som omhandler en debatt med kristne misjonærer i India da India var en britisk koloni, ble Ahmed Deedat i økende grad motivert til å jobbe med dawah – islamsk opplysningsarbeid.

I løpet av de neste 40 årene engasjerte han seg i en mengde aktiviteter for å fremme det universale budskapet i islam. Han ledet bibelstudier, forelesninger og debatter over hele verden. Han etablerte den første islamske skolen i Sør-Afrika, Assalam Utdanningsinstitutt i Braemar, hvor elevene fikk opplæring i å undervise i islams budskap.

Ahmed Deedat var grunnleggeren av en av verdens største dawah-organisasjoner, Islamic Propagation Center International, hvor han også var leder.

Han har gitt ut mer enn 20 bøker, og han har distribuert millioner av kopier av gratis litteratur og hefter om islam over hele verden. Mange av sheik Deedats publikasjoner har blitt oversatt til en rekke språk, bl.a. russisk, urdu, arabisk, bengalsk, bangladeshisk, fransk, kinesisk, japansk, indonesisk, zulu, afrikaans, nederlandsk og norsk.

Han har holdt tusenvis av foredrag over hele verden, og han har utfordret mange av de mest kjente kristne evangelister i offentlige debatter. Sheik Deedats debatter og foredrag er verdenskjente, og de er tilgjengelig på flere språk på video og dvd.

Hans karriere innen feltet komparativ religion, bragte ham til alle fem kontinenter og medførte dialoger med protestantiske ledere i Amerika og med avdøde pave John Paul.

Hans tapre standpunkter og fryktløse forsvar av sannheten gjorde at han ble nektet innreise i Frankrike og Nigeria med begrunnelsen om at han ”ville skape indre uroligheter”.

Sheik Deedat mottok også en privat telefonsamtale ved Islamic Propagation Center International fra tidligere president Nelson Mandela som da var på besøk i Saudi-Arabia, der Nelson Mandela gratulerte Deedat for hans internasjonale ikonstatus i den muslimske verden.

Han ble tildelt den prestisjefulle prisen ”King Faisal Award” i 1986 for hans utmerkede tjeneste for islam innen feltet forkynning.

Ahmed Deedat ble gravlagt ved gravlunden Verulam Muslim Cemetary.

Måtte Allah (sw) velsigne hans sjel, belønne ham sjenerøst for hans dawah-arbeid og gi styrke og tålmodighet til hans kjære i denne prøvelsens tid. Amen.

[ Korrektur av MIXX Ord & Design ]