Tirsdag, 07.02.2023 - 16. Rajab 1444 h.

Katastrofen i Sørøst-Asia

Katastrofen i Sørøst-Asia

Den tragiske katastrofen har satt dype spor hos de aller fleste mennesker. Islamsk Råd Norge(IRN) vil derfor gi uttrykk for medfølelse til alle som er rammet av denne enorme naturkatastrofen.

Den tragiske katastrofen har satt dype spor hos de aller fleste mennesker. Islamsk Råd Norge(IRN) vil derfor gi uttrykk for medfølelse til alle som er rammet av denne enorme naturkatastrofen.
Denne episoden krever at alle står sammen og prøver å hjelpe hverandre og de pårørende på best mulig måte. Denne naturkatastrofen har ført til enorme menneskelige lidelser og svært store materielle skader. Derfor trengs det store ressurser til de pårørte i områdene og midler til gjenoppbyggingen av de rammede områdene.

Vi oppfordrer alle til å følge oppfordringen om å begrense pengebruken under nyttårsfeiringen og istedenfor gi mest mulig bidrag til pengeinnsamlingen.

Med bakgrunn i behovet for det enormet arbeidet som må gjøres i de rammede områdene, har IRN i samarbeid med sine medlemsorganisasjoner tatt initiativ til innamling av penger allerede rett etter fredagsbønnen 31.12.2004 og vil fortsette med dette ut januar. Vi oppfordrer alle til å bidra med mest mulig.

Mange av moskeene er åpne om kveldene i hverdager og helgene for de som vil, eller har behov for å snakke om det som har skjedd. Det vil også bli bedt for alle de omkomne i den tragiske flodbølgekatastrofen etter fredagsbønnen. Vi ønsker alle hjertelig velkommen til å meddele sine følelser og opplevelser i den triste tiden.

For nærmere koordingering av innsamlingsmidler, kan Imam Senaid kontaktes pr epost post@irn.no .