Søndag, 03.12.2023 - 19. Jamad Awwal 1445 h.

Å fiske i opprørt hav

Å fiske i opprørt hav

Å fiske i opprørt hav

  • 05.01.2010
  • Basim Ghozlan

Walid al-Kubaisi skriver om økent polarisering og «vi-dem»-tenkning, men er selv en viktig bidragsyter DEBATTARTIKKELEN i Dagbladet 18.10.

Walid al-Kubaisi skriver om økent polarisering og «vi-dem»-tenkning, men er selv en viktig bidragsyter
DEBATTARTIKKELEN i Dagbladet 18.10.2004 av Walid al-Kubaisi under tittelen «Terrorteologene» er et personangrep og rommer en rekke alvorlige beskyldninger rettet mot Det Islamske Forbundet (DIF) og meg personlig. Det er greit nok at man er kritisk til religion, men det er meget skuffende å se at enkelte er uetterrettelige og svartmaler meningsmotstandere, uten vilje til å møtes ansikt til ansikt. Dessverre nektet al-Kubaisi å stille opp på en direkte debatt i NRK radio med undertegnende for å begrunne beskyldningene han kom med.

Jeg skal ta for meg noen punkter i hans anklager:

Al-Kubaisi slår fast at «Statsråd Dørum ble fotografert sammen med islamister i det han overrakte støtte på 4 millioner kroner (til Det Islamske Forbundet)». Dette er en sak som lar seg etterprøve. Jeg som forstander i Det Islamske Forbundet kan fortelle at DIF aldri har mottatt noe støtte av Statsråd Dørum, ikke en eneste krone. Dette er noe Justisministeren selv vil kunne svare for. Dørum ble derimot tatt bilde da han ble takket for innlegg på en konferanse arrangert av DIF. Alvoret i påstanden er at leserne blir villedet til å tro at den norske stat deler ut penger utenom lover og regler, og at DIF har fått en særbehandling. På den annen side vil DIFs medlemmer begynne å lure på hvor i all verden det er blitt av disse pengene. Nå krever jeg at al-Kubaisi kommer med bevis.

VIDERE BESKYLDER Al-Kubaisi den kjente og høyt respekterte islamske lærde, Yusuf al-Qaradawi for å være «mannen som har uttalt at Frankrike startet en krig mot islam og muslimer fordi staten forbød den islamistiske uniformen hijaben». Al-Qaradawi har ikke nevnt noe om krig i denne sammenheng. Han har kun oppfordret muslimer til å protestere mot dette forbudet på «den beste måte» og med «det beste ordet». For øvrig vet alle med et minimum av islamkunnskap at hijab ikke er en «islamistisk uniform». Enda mer alvorlig er det når al-Kubaisi hevder at al-Qaradawi selv har utstedt fatwaer som tillater drap på sivile amerikanere. Al-Qaradawi har gang på gang, både skriftlig og muntlig, understreket at sivile må beskyttes og at et hvert angrep på uskyldige personer er å anse som en stor synd i islam. Jeg utfordrer al-Kubaisi til å komme med en eneste, sann og ekte, uttalelse av al-Qaradawi som kan bevise det han sier. Al-Kubaisi sier også: «Al-Qaradawi forteller om imamer som gir fatwaer hvor de tillater tyveri og bedrag,» deretter: «Al-Qaradawi tar avstand fra slike religiøse ordrer. Ikke fordi han føler lojalitet til europeere, eller har moralske standpunkt mot å drepe sivile...» Her vrir al-Kubaisi på sannheten slik at selv det som er positivt, i lesernes øyne, presenteres som noe negativt. Er det ikke nok at al-Qaradawi tar avstand fra al-Qaidas tankegang og oppfordrer til fred og vennskap i tråd med islam? Det er derfor uforståelig at al-Kubaisi krever at imam Mehboub ur-Rahman i Oslo, som er medlem av Det europeiske fatwarådet ledet av al-Qardawi, innkalles til avhør.

AL-KUBAISI hevder også at «Det Islamske Forbundet ville bygge opp en moské og et misjonssenter, og at for dette fikk skriftlig lisens fra al-Qaradawi og støtte fra staten». Alle som har den minste kunnskap om forhold for tros- og livssynssamfunn i Norge vet at en ikke trenger lisens fra noen for å drive trossamfunn. DIF er et uavhengig trossamfunn, etablert og drevet i tråd med Loven om Trudomssamfunn og ymist anna av 1969 og andre relevante forskrifter. DIF har fått en anbefaling av al-Qaradawi, når det gjelder moskébygg, men det er faktisk noe helt annet. Spørsmålet blir her hvorfor forfalsker al-Kubaisi virkeligheten?

I sitt innlegg sier al-Kubaisi noe vagt og ullent om talsmenn for muslimer som har anmeldt en muslim til politiet etter at han skrev et innlegg i Aftenposten om imamer i Norge som oppfordrer til tyveri og bedrag. Denne muslimen som er en venn av al-Kubaisi og som deler al-Kubaisis meninger når det gjelder islam, kom med en rekke uetterretteligheter om imamer i Norge. Påstanden var at de oppfordret moskémedlemmer til å lyve og bedra. Dette var grove beskyldninger og man ønsket å gå lovens vei for å markere at dette var å gå over streken. Er ikke dette en akseptabel fremgangsmåte i et rettsamfunn? Det er det rettsamfunnet oppfordrer oss til å gjøre når det dreier seg om injurier.

AL KUBAISI er bekymret over at vi oppdrar muslimske gutter til svart-hvitt-mentalitet og til å definere folk som enten venner eller fiender. Her beskylder han andre for det han selv driver med: Han presenterer muslimer som terrorister og navngir personer som «terrorteologer». Faktisk er nettstedet islam.no bevis på det motsatte. Han har sikkert lagt merke til at islam.no aldri har uttalt seg negativt om andre religioner, selv om enkelte religiøse fundamentalistiske grupper i Norge har spesialisert seg på å kritisere islam og muslimer.

For å få et sant bilde av virkeligheten, vil jeg invitere alle lesere til å besøke oss i Det Islamske Forbundet og til å bli kjent med det DIF står for. DIF tar i mot mange gjester og alle, uten unntak, er velkomne til å besøke moskeen. De kan også være med under hvilken som helst aktivitet, og de kan stille alle slags spørsmål. Beskyldninger, al-Kubaisi, må alltid kunne dokumenteres! Ellers kan de være tegn på ens egen manglende troverdighet. Jeg og min kone er frie mennesker, og gode borgere av det norske samfunnet. Alle våre kristne, jødiske og buddhistiske venner vet at vi er sterkt engasjert i brobygging og i å fremme dialog og gode relasjoner.

Al-Kubaisi snakker om en økende negativ polarisering og om en «vi-dem»-tenkning. Kan det tenkes at han selv er en viktig bidragsyter?
Svaret ble publisert i Dagbladet 01.11.2004. Les det her.