Søndag, 10.12.2023 - 26. Jamad Awwal 1445 h.

Beskytt Norge mot terrorisme

Beskytt Norge mot terrorisme

Beskytt Norge mot terrorisme

  • 05.01.2010
  • Basim Ghozlan

Islam.no ber muslimer i Norge stå sammen og beskytte landet mot terrorister.

Islam.no ber muslimer i Norge stå sammen og beskytte landet mot terrorister. Selv om vi tror at Norge er fritt for ekstremister og selv om vi ikke har grunn til panikk eller frykt, er det viktig å være våkne for eventuelle psykopater.
Islam.no ønsker samtidig å understreke at ethvert angrep mot Norge er et angrep mot oss alle. Det er en selvfølge at muslimer i hele landet tar sterk avstand fra terrortruslene som Ayman Al-Zawahiri rettet mot Norge. Islam.no slutter seg helt til Islamsk Råds oppfordring til muslimer om å kontakte ansvarlige myndigheter hvis de får mistanke eller bekjentskap til noe som kan skape fare for landet.

Videre mener vi også at Norge bør revidere sin utenrikspolitikk og slutte å alliere seg med USA når det gjelder kriger som vi ikke har noe med å gjøre. Slik allianse har allerede skapt mye hodepine for mange. Vi opplever det som moralsk betenkelig å bli dratt inn i ulovlige kriger som Bush har startet.. Vi ønsker ikke at Norge som forbilde for megling og ferdsskapnings nasjon snart blir historie.