Tirsdag, 28.11.2023 - 14. Jamad Awwal 1445 h.
Døden

Døden

  • 05.01.2010
  • Karima Solberg

Det eneste vi vet hundre prosent sikkert om vår fremtid er at vi alle en dag skal dø. Døden er både fascinerende og skremmende.

Det eneste vi vet hundre prosent sikkert om vår fremtid er at vi alle en dag skal dø. Døden er både fascinerende og skremmende. Den er skremmende fordi livet tilsynelatende ender ved døden. Likevel har døden fascinert mennesket så lenge det har eksistert og den er opphavet til dype filosofiske tanker som kretser rundt menneskets eksistens.
Islam besvarer mange av menneskets eksistensielle spørsmål og Koranen gir mange detaljerte skildringer om hva som skjer i dødsøyeblikket og etterpå.

For å forstå døden må man først forstå hva som utgjør et menneske. Er mennesket et rent materialistisk vesen, kun bestående av materie eller er mennesket noe mer?
En gang sa Herren til englene, ”Jeg vil skape mennesket av leire. Når Jeg har formet ham og innblåst Min ånd i ham, så skal dere falle ham til fote.” K. 38:72-73 (Einar Berg)

Koranen gjør det klart at mennesket består av kropp og sjel. Når kropp og sjel er forent har man liv. Når kroppen og sjelen er adskilt er man i en tilstand av død. Døden er faktisk en tilstand mennesket har opplevet før han fikk liv, da han enda bare var en sjel.

Hvordan kan dere avvise å tro på Gud? Dere var uten liv (dere var døde), og Han gav dere liv. Så vil Han la dere dø. Og så vil Han atter gi dere liv, og la dere vende tilbake, til Ham. K. 2:26 (Einar Berg)

Den første opplevelsen mennesket har hatt av døden er å gå fra død til liv. Den neste man skal oppleve er å gå fra liv til død.

Når mennesket skal dø sender Gud engler som skal hente menneskets sjel.
Si, ’Dødsengelen, som er gitt ansvar for dere, vil ta dere bort, og så vil dere bli bragt tilbake til deres Herre’. K. 32:11(Einar Berg)

Hvert individ vil oppleve atskillelse av sjel og kropp ulikt. Noen vil føle det like lett som et hår som blir dratt ut av vann. Andre vil oppleve det vanskeligere som en piggtråd som blir trukket igjennom et stoff. En grunn til at man opplever dødsprosessen ulikt ligger kanskje i menneskets tro og forventninger til hva som kommer til å skje etter døden. En troende som ikke frykter døden og har håp om et evig liv gir kanskje lettere slipp på sin sjel enn en som tror at døden er slutten på alt.

Når sjelen er ute av kroppen vil englene først bringe den til himmelen for å bli ”registrert” (The souls journey afther death) deretter blir den sendt til graven hvor den skal vente på Dommedag. Som sjel har man fortsatt evnen til å høre hva de levende sier men de levende har ikke evne til å høre hva sjelen svarer. Man har fortsatt tankene og følelsene i behold.

Oppholdet i graven vil også oppleves ulikt avhengig av hva man trodde og hvordan man handlet i livet. Den avdøde vil allerede i graven få en anelse om hva han kan vente seg etter regnskapet på Dommedag.

Dette gjelder for de fleste mennesker med unntak av martyrene, de som døde for Guds sak. Deres sjeler vil ta bolig i små grønne fuglekropper. De har frihet til å fly rundt i Paradiset og spise av dets frukter inntil gjenoppstandelsen.(Hadith rapportert av Muslim)

Når Dommedag kommer vil det skje store forandringer på jorden og i universet. Den vil komme så fort at den som har løftet en matbit til munnen for å spise den vil ikke rekke å smake den før det skjer (tafsir til36:50 Maududi). En Engel vil blåse i en basun og alt liv vil opphøre. Stjernene vil kollapse, sola formørkes, fjellene pulveriseres og havene vil stå i kok. Jorda vil til slutt fremstå som en eneste stor flat slette (K. 18:98).

Engelen vil blåse i basunen for andre gang og hele menneskeheten vil gjenoppstå (K. 36:51). Kroppene blir gjenskapt og sjelene blir gjenforent med sine legemer.

Mennesket vil våkne opp i samme situasjon som han døde og det er ikke alle som vil forstå hva som skjer (K. 36:52). Oppholdet i graven blir som en drøm av ubestemt varighet og mange vil være ganske forvirrede. Andre som trodde og har forberedt hele sitt liv for å takle dette øyeblikket vet godt hva som foregår (K. 70:43).

Alle menneskene haster frem for å møte sin Herre og for å stå til regnskap for sin tro og sine gjerninger.

Når mennesket er skapt på ny bærer de alle Adam og Evas drakt. Det faktum at man er like naken som den dagen man ble født første gang vil ikke sjenere noen, siden alle vil være opptatt av seg selv og sin egen fremtid (Bukhari).

Allah vil dømme hvert individ med den største rettferdighet. Ingen vil bli forbigått eller bli feil bedømt. Hans Nåde på denne Dagen er stor. "Da Allah skapte skapelsen skrev Han i en bok som Han oppbevarer ved tronen at Hans nåde overgår Hans vrede" (Bukhari). I Koranen står det:”Min nåde omfatter alt”. K. 7:156 (Einar Berg). Utfallet av Dommen vil være avgjørende menneskets videre liv.

Endestasjonen for alle som har den minste tro på Gud vil være Paradiset (Bukhari). Paradiset er skildret i vakre bilder med fruktbare haver som er behagelige tempererte, sildrende vann, god mat og drikke, tilfredshet, evig ungdom, vakre mennesker iført kostelige klær og ikke minst fred og ro hersker mellom dens beboere.

Endestasjonen for de som forkastet en gudstro er Helvete. Helvete er tilsvarende skildret i fryktsomme bilder, hvor ild, hunger og utilfredshet råder.

Å tro krever at man tar døden på alvor og at man forbereder seg på dette.

Kilder:
Tafsir av sura al-Kahf (Hulen) og Ya-Sin skrevet av Ibn Kathir.
Meaning of the Qur’an Maududi surah Ya-sin
Sahih Muslim
Sahih Bukhari