Søndag, 10.12.2023 - 26. Jamad Awwal 1445 h.

Terror i Guds navn

Terror i Guds navn

Terror i Guds navn

  • 05.01.2010
  • Øyvind Færevik

Vi hører med jevne mellomrom at det begås terror mot muslimer og ikke-muslimer som oppholder seg i muslimske land. Mange har fått det inntrykk, dette gjelder dessverre også noen få muslimer, at dette er hva islam foreskriver.

Vi hører med jevne mellomrom at det begås terror mot muslimer og ikke-muslimer som oppholder seg i muslimske land. Mange har fått det inntrykk, dette gjelder dessverre også noen få muslimer, at dette er hva islam foreskriver. Som muslimer må vi opplyse om at dette ikke er tilfellet og bekjempe denne tankegangen blant egne og andre.
For en slik tankegang bunner ikke på annet enn manglende kunnskaper om hva islam er. Er man i tvil om hva man skal mene, bør man, muslimer og ikke-muslimer, se på hva kildene i islam sier og vende seg til de lærde for en fullere forståelse. Shaykh Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn, måtte Allah vise ham barmhjertighet, var en slik lærd. Dette er hans svar på spørsmålet om det er lov å drepe ikke-muslimer i muslimenes land. Det gjøres oppmerksom på at dette ikke er oversatt direkte fra arabisk og at det derfor tas forbehold om at det kan være enkelte språklige feil.
Er det lov å drepe ikke-muslimer i muslimenes land?
Av: Shaykh Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn
Kilde: al-Daawah, sid. 26, nr. 20, juni 2003


Spørsmål: Hva er dommen når det gjelder å drepe de ikke-muslimer som har blitt lovet sikkerhet i de muslimske land?
Svar: Religionen islam som Allah har valgt for dette folket, respekterer løfter og avtaler. Dette er rettferdighetens, sannhetens og godhetens religion. Allah sier:
"Troende, vær ikke utro mot Allah og sendebudet. Vær ikke utro i det som er betrodd dere, - når dere vet bedre." (8:27)
Islam er en religion som bekjemper svik, bedrageri, løgn og annen umoral. Profeten (salla Allahu alayhi wa sallam) advarte oss mot disse umoralske egenskapene og sa:
"Om en person innehar fire egenskaper, er han en helt og holdent en hykler. Innehar han derimot bare en av disse egenskapene, innehar han en av hyklerens egenskaper helt til han kvitter seg med den: Når han lover noe, bryter han løftet, når han snakker, så lyver han, når han inngår en avtale, bryter han den, og når han diskuterer med noen, overskrider han grensene.”
Det å respektere overenskommelser og avtaler er en av islams viktigste moralske læresetninger, mens det regnes til den verste umoral at man bryter dem. Og dette er noe islam advarer muslimene mot. Det å drepe noen som Allah har forbudt å drepe regnes som det største svik. De typer av mennesker Allah har forbudt å drepe er:
- muslimer
- ikke-muslimer under beskyttelse
- ikke-muslimer man har avtaler med
- ikke-muslimer som muslimene har blitt lovet sikkerhet.
Om en person manifester att han er en muslim, får ikke hans liv krenkes uansett hvilken synd han enn begår, for verken Koranen eller profetens (salla Allahu alayhi wa-sallama) sunna har gitt noen tillatelse til dette. Likeledes gjelder denne dommen ikke-muslimer som er innvilget beskyttelse og de ikke-muslimer man har avtaler med. Profeten (salla Allahu alayhi wa-sallama) sa:
"Den som dreper en person som har blitt lovet sikkerhet, vil ikke få kjenne duften av paradiset, selv om dets duft når utover en strekning på førti år.”
Han sa også:
"En muslim har mulighet til å angre så lenge han ikke dreper noen som er forbudt å drepe. ”
Dermed er det klart at det er ulovlig å spille blodet til de som nyter beskyttelse og at det å drepe dem er en alvorlig synd i og med at profeten (salla Allahu alayhi wa-sallama) sa at en person som dreper dem ikke skal få kjenne duften av Paradiset, det vil si at vedkommende ikke vil tre inn i det.
Angående de som er blitt lovet sikkerhet sier Allah:
"Om noen fra avgudsdyrkerne søker beskyttelse hos deg, gi ham da din beskyttelse, slik at han får høre Allahs Ord; før ham deretter till et sted han er i trygghet." (9:6)
Profeten (salla Allahu alayhi wa sallam) sa:
"Muslimene er like i å avlegge løfter. Den lavere kan avlegge det, mens den høyere skal respektere det. Den som bryter en muslims løfte skal få Allahs, Hans englers og hele menneskehetens forbannelse over seg og verken hans obligatoriske eller frivillige handlinger skal aksepteres." (al-Bukhârî och Muslim)
Umm Hani kom till profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) etter at Mekka var inntatt og fortalte at Ali hadde tenkt å drepe en som hun hadde lovet sikkerhet. Da sa profeten (salla Allahu alayhi wa-sallam) at hennes løfte er hans løfte.
Således er det ikke tillatt å drepe de ikke-muslimer som besøker våre land og som har blitt lovet sikkerhet. Følgelig innebærer aggresjoner mot de menneskene som er blitt lovet sikkerhet en aggresjon mot Sharias forskrifter.
For enda mer om dette temaet les hva islam-online.net skriver:
Islam versus Terrorism