Tirsdag, 07.02.2023 - 16. Rajab 1444 h.

Muslimer og julefeiring

Muslimer og julefeiring

Muslimer og julefeiring

  • 05.01.2010
  • Basim Ghozlan

Jul og julefeiring er ingen islamsk kikk. I utgangspunktet er jul og julefeiringen kristelige tradisjoner, selv om mange hevder at en slik feiring fant sted lenge før Jesus og at juletre er blitt brukt før kristendommen.

Jul og julefeiring er ingen islamsk kikk. I utgangspunktet er jul og julefeiringen kristelige tradisjoner, selv om mange hevder at en slik feiring fant sted lenge før Jesus og at juletre er blitt brukt før kristendommen. Det er ingen tvil i at julefeiringen slik den er i dag har kristelige røtter.
For en muslim er det utenkelig å delta i andre religioners utøvelser. Å delta i f. eks. en kristelig eller jødisk gudstjeneste er noe som ikke passer inn i islam. Det samme gjelder å synge eller sitere tekster som strider med islams lære. Selvfølgelig kan man sitere tekster som strider med islams lære dersom man vil diskutere dem eller dersom man gjengir hva andre har sagt. I Koranen selv finner man sitater som Satan (Iblis), Farao (Fir’aoun) eller Namroud har sagt. Det som er forbudt i islam er å delta på religiøse handlinger som om man er enig i det som blir sagt eller gjort. Dette har noe med å være seriøs i det man tror på og å ta seg selv på alvor.

Ser man på julefeiring som en religiøs utøvelse av en kristelig tradisjon, vil det være naturlig for en muslim å holde seg unna den. Men julefeiring, slik den er i dag, blir imidlertid ikke sett på som en religiøs handling. De fleste ser på den som ren tradisjon som også praktiseres av dem som ikke tror på Gud. Derfor blir denne saken aktuell å diskutere på denne siden.

Kan jeg som muslim være med på en julefeiring?
Spørsmålet nå blir slik: Hvis jeg ikke ser på julefeiring som en religiøs handling, hvordan skal jeg, som muslim, forholde meg til den?

Først må vi understreke at det å selv feire jul for en muslim ikke er akseptert (ut fra hva islam selv sier). Det eneste man snakker om her er å delta i julefeiring arrangert av ikke-muslimer som familie eller venner når man blir invitert som gjest. Skal man delta eller ikke?

En rask gjennomgang av tradisjonen viser at det finnes flere aspekter: På den ene siden finnes det positive sider ved julefeiring som må støttes. Av de gode sidene i julefeiringen er blant annet at familier samler seg og bruker hyggelig og lang tid sammen. Gaver og hyggelige ord utveksles på en måte som varmer hjertene. Slike sider er verdt all respekt. Islam støtter og verdsetter, som kjent, slike aktiviteter som styrker det sosiale livet.

På den andre siden finnes det enkelte ”negative sider” (sett fra muslimenes øyne) som ikke kan takles. Julefeiring inneholder som regel ekstra bruk av alkohol og spising av svineribbe. I islam er det ikke bare å drikke alkohol som er forbudt men også å produsere, selge, servere, eller til og med å sitte ved siden av en som drikker det. Når det gjelder svinekjøtt er forbudet imidlertid ikke så strengt. Her er det bare å spise selv eller å selge det som er forbudt. Muslimer kan gjerne sitte ved siden av en som spiser svinekjøtt uten at dette betraktes som synd (haram) i islam.

For å ha en balansert holdning til dette må man se på helheten i saken. Man bør på den ene siden støtte familiesamling og utveksling av gaver. Det er like viktig å vise respekt for andre mennesker som arbeidskolleger, venner og familiemedlemmer gjennom deltakelse i det man kan delta i. På andre siden, må man unngå alkohol og spising av svinekjøtt. Det beste er hvis man klarer å finne en løsning der feiringen skjer på en slik måte at en får sjanse til å unngå alkohol og til bare å spise halal mat. Dette kan oppleves vanskelig av enkelte som legger stor vekt på alkohol. Allikevel er det ikke håpløst å finne løsning som passer til alle.

Rådet til deg som ønsker å følge islam og som blir invitert til julefeiring blir følgende: Bli med, men husk: Du er en gjest og ikke aktiv deltaker, hold deg, uansett, unna alkohol og svinekjøtt. Prøv så godt du kan å påvirke andre på en positiv retning. Skaff deg respekt for deg og dine holdninger ved å forklare pent hva du står for og hvorfor, uten å virke støtende.

Det gjenstår å si at det å gratulere ikke-muslimer med sine religiøse høytider med f. eks. å si ”God jul” er ingen problematisk i islam. Dette er selv om muslimer ikke tror på juleprinsippet. Det samme gjelder ”God påske”. Andre nasjonale høytider som 17. mai er det heller ingen tvil i at muslimer kan gratulere både muslimer og ikke muslimer med å si ”God 17. mai”, ”godt nyttår” eller "gratulerer med dagen". Unntaket vil selvsagt oppstå dersom selve gratulasjonsordet betyr noe som strider med islam. Slik problemstilling finnes heldigvis, så vidt jeg vet, ikke i de norske gratulasjonsutrykk.
Les svar om Julefering som ligger under "Spørsmål og svar", Julefering