Tirsdag, 28.11.2023 - 14. Jamad Awwal 1445 h.

I glasshus, bør en ikke kaste stein på andre

I glasshus, bør en ikke kaste stein på andre

(Innlegget ble publisert i Aftenposten i november 2002) Et godt debattinnlegg forutsetter en viss grad av objektivitet og saklige argumenter, noe Kheir Sajers innlegg i Aftenposten 24.10.

(Innlegget ble publisert i Aftenposten i november 2002)

Et godt debattinnlegg forutsetter en viss grad av objektivitet og saklige argumenter, noe Kheir Sajers innlegg i Aftenposten 24.10.2002 totalt manglet. Han kommer med svært alvorlige beskyldninger mot muslimer i Norge: dette uten et eneste bevis. Doktorgrad i militærvitenskap gir ingen rett til å drive grunnløs anti-islamsk propaganda.
Kheir Sajer hevder at muslimene i Norge ikke kan være lojale mot et samfunn som ”støtter USA i sin krig mot islam, et samfunn som støtter våre døtre når de vil ha frihet og velger en kjøreste, eller en makt som ikke er islamsk.” Sajer demonstrer med dette store mangler i grunnleggende islamkunnskaper så vel kunnskap om muslimer i Norge. Norske muslimer er ikke mindre lojale til Norge enn andre norske borgere.

Kheir Sajer mener kanskje at lojaliteten til Norge krever å være enig om alt. I så fall er de fleste som sitter i Stortinget og som tilhører opposisjonspartier illojale. Ikke statsministeren engang er enig om alt som den offisielle Norge står for. Jeg har ingen problem med å være lojal til Norge og smtidig ikke være enig i alle detaljer i norsk politikk. Er Kheir Sajer enig i all norsk utenrikspolitikk i Midtøsten, som blant annet innbærerer at Norge har solgt tungtvann til Israel (tungtvann kan brukes til produksjon av atomvåpen)?

Kheir Sajer hevder videre at moskeene gir åndelig opplæring til å drepe nordmenn og hate det norske samfunnet. Han påstår også at en kjent imam har gitt fatwa som legitimerer tyveri fra norske butikker. Dette er påstander som kan danne grunnlag for søksmål. Jeg, som en vanlig leser av innlegget, har rett på å kreve bevis på dette. Hvis Kheir Sajer ikke kommer med bevis er han å betrakte som stor løgner. Det er beklagelig at han bruker, på lik linje med Walid Al-kubaisi, tittelen ”muslim” for å manøvre leserne om at han prater om egen erfaring og gir på grunn av det troverdighet til påstandene sine. Jeg vil minne om at betegnelsen ”muslim” ikke går i arv. Den krever å tro på islams grunnliggende lære. Dette gjør det mer riktig for enkelte å si ”eks-muslim” når de presenterer seg slik at leserne skjønner hvilket ståsted de har.

Imamer og lærde legitimerer ikke kriminelle handlinger. En fatwa som gjelder muslimer i Europa er gitt av Shaykh Yousuf Alqaradawi, en av vår tids største islamske lærde, sier at alt som er forbudt å gjøre mot muslimer er forbudt å gjøre mot ikke-muslimer, uansett om de bor i Vesten eller i den muslimske verden. Hans fatwa finnes blant annet på den kjente hjemmesiden www.islam-online.net og er gjentatt flere ganger på TV-kanalen Al-jazeera.

Kheir Sajer bør vite at han ikke oppnår mer aksept av nordmenn ved å grunnløst rakke ned på muslimene. At han har en anti-religiøs agenda vil ikke bli forstått av mange nordmenn. For dem er han ”muslim” selv om han var kommunist, ateist eller hva det måtte være. Inger Anne Olsen, journalist i Aftenposten har heller ikke forstått dette i det hun kritiserer muslimer for å være ekskluderende.

Er det berømmelse, eller er det ønske om å spille helt hos majoriteten som får Kheir Sajer til å velge å spre hat i det norske samfunnet?