Lørdag, 04.02.2023 - 13. Rajab 1444 h.

Er islam et hinder for et flerkulturelt samfunn?

Er islam et hinder for et flerkulturelt samfunn?

Walid Al-kubaisi starter sitt innlegg i Aftenposten den 04.10.

Walid Al-kubaisi starter sitt innlegg i Aftenposten den 04.10.2002, under tittelen "Vi har ikke et flerkulturelt samfunn i Norge" tilsynelatende som en talsmann for muslimer, eller i hvert fall som et vanlig medlem av det muslimske miljøet i Norge. En rask gjennomgang viser at Walid verken tilhører, eller er orientert, over det som skjer i det muslimske miljøet. I tillegg er innlegget fullt av fundamentalistisk anti-islamsk propaganda.
Til å begynne med definerer Walid Al-kubaisi hva et flerkulturelt samfunn er. Blant annet skal en hver minoritet kunne beholde sin kultur, tro og etnisitet, men har felles verdier og interesser i majoritetssamfunnet som inkluderer alle minoriteter. Han trekker en rask konklusjon om at det ikke finnes noe slikt i Norge. Grunnlaget for denne konklusjonen er følgende: ”Den muslimske minoriteten har bruk for et dobbelt språk. Det er fordi denne muslimske minoriteten lever i spagat mellom to kulturelle universer: De lever i sin religions univers, men er forpliktet til å vise hensyn til den norske omgivelsen.

Walid motsier seg selv her når han på den ene siden forlanger at man skal respektere at andre har annen tro enn sin egen, mens han samtidig kritiserer muslimene for å ha en annen religion enn majoritetens. Man lurer virkelig på om det er galt å ha egen religion og samtidig vise hensyn til omgivelsene rundt seg. Hvorfor skiller Walid muslimene ut som om de er sære på dette området? Hva med jøder, buddhister, sikher, ateister og de titalls kristelige trossamfunn som ikke deler samme religion med majoriteten? Walid Al-kubaisi vet kanskje ikke at begrepet flerkulturelt samfunn befinner seg i Koranen? Han har kanskje aldri lest vers nr. (K. 49:13) som kan oversettes til: "
Dere mennesker, Vi har skapt dere som mann og kvinne og gjort dere til folk og stammer, at dere kjenner hverandre.". Å kjenne hverandre betyr i følge koranforklaring tafsir å bli venner med hverandre, å hjelpe, fullføre, støtte hverandre og samarbeide dere i mellom. Kulturelle, språklige og andre forskjeller er i følge Koranen til for å berike hverandre og ikke skape konflikter.

Det blir vanskelig "å kjenne hverandre" når Walids tanker og mistanker hersker i samfunnet. Hvordan kan en som har samme tanker om islam og muslimer som Walid, virkelig ønske dialog og samarbeid? Slik ekstremisme som Walid prøver å spre skaper bare avstand mellom kulturer.

Det blir vanskelig "å kjenne hverandre" når Walids tanker og mistanker hersker i samfunnet. Hvordan kan en som har samme tanker om islam og muslimer som Walid virkelig ønske dialog og samarbeid?
Walid sier også:
”Den muslimske innvandreren opplever, derfor, en daglig verdikollisjon mellom sine egne muslimske verdier og de norske verdier”. Som eksempel på dette sier han følgende: "De norske verdiene er antroposentriske; det vil si at mennesket er midtpunktet, målet og største kapital i enhver vurdering. Mens islam er teosentrisk; det vil si, har Gud som midtpunkt, og ikke mennesket".
Denne innvendingen er meget filosofisk og kan diskuteres opp og ned. Mennesket er også sentralt i islam. Koranen slår fast at det er mennesket som er Guds forvalter på jorden. Troen på at det er Gud som er i sentrum (hvis vi skal akseptere dette om islam) betyr at mennesker ikke fritt kan herje på jorden som de vil. Islam fremtvinger etisk tenkning, og når mennesket eksempelvis er i stand til å utvikle og bruke atomvåpen, trenger det retningslinjer for å bremse ned. Med denne troen blir Bush aldri Gud og majoriteten har ingen rett til å utrydde sigøynerne. På den andre siden mener Saddam Husain, som Walid hevder å ha flyktet fra, å ha mennesket, og ikke Gud, i sentrum (Ba’th, det sekulære partiet)! Vi ser hva den troen har ført til.

Walid gir inntrykk av at Islam er en primitiv og umenneskelig religion på nivå med religioner som oppmuntrer folk til å ofre seg selv for Gud på korset, eller tvinger kvinner til å brenne seg på bålet med sin døde mann! Hvis Walid virkelig er en så stor ekspert på islam, hvorfor kjenner han ikke Profetens ord som sier "Mennesker blir forsørget av Gud (’ial). Den beste av dere er den beste for mennesker"? Hvorfor kjenner han heller ikke koranvers som omtaler muslimene som "
De gav mat til den fattige, den foreldreløse og fangen, selv om de trengte den..."? (K. 76:09). Dette er en Islamsk plikt overfor mennesker av alle religioner.
En påstand til:
Walid sier: ”Forholdet mellom muslimene og de andre blir regulert ut fra et middelaldersk Koran-syn”. For å bevise dette lager han sin egen sammensetning av forskjellige koranvers, uten å tilkjennegi på noen måte at han har utelatt noe mellom versene. Slik får han kristne og jøder til å bli fremstilt som ”nedjes”, uten at Koranen kommer med denne påstanden. Som forventet forklarer ikke Walid bakgrunnen for slike vers. Han unnlater å si at verset henviste til avgudsdyrkende arabere som gikk nakne rundt Ka'bahen, som var en helligdom fra eldgammel tid . De krenket de hellige stedene med slike handlinger. Ordet ”nedjes” eller ”urent”, referer i virkelighet til menneskenes handlinger , og ikke til menneskene selv. Dette kommer frem helt klart i fiqh-bøker der alle lærde er enige om at mennesker uansett religion er rene "taher" og muslimer godt kan dele mat, drikke eller bolig med dem. Al-Kubaisi refererer videre til Khomeini for å underbygge sine påstander. Men Khomeini var aldri noen stor autoritet for flertallet av muslimene, og er det heller ikke for flertallet av dagens shi’amuslimer. Walid siterer i tillegg på en uansvarlig måte og gir et falskt inntrykk av hva Khomeini mente.

Videre henviser Al-Kubaisi til verset: ”Kjemp alle mot den vantro, så som de alle kjemper mot dere, vit at Gud er med de gudfryktige." (Koranen 9:36). Å krige mot dem som kriger er ingen middelaldersk skikk. USA sluppet atombomber over dem som kriget mot dem. Israel aksepterer med velsignelse fra USA, å likvidere barn og kvinner for å ramme en eller annen forfulgt palestiner. Flere norske F16 er på plass i Afghanistan, og det er sannsynligvis ikke ment til å spøke med afghanerne. Hvorfor skal bare Islam anses skyldig når Koranen oppfordrer til å gå til krig mot dem som kriger mot seg?
På den andre siden ignorerer Walid Al-Kubaisi at Koranen oppfordrer til fred og appellerer til samarbeid i flere vers. Her er et eksempel (K. 8:63): ”Men ønsker de fred, så skal du gjøre det samme. Forlat deg på Gud. Han hører, -vet”.

Den ensidige negative presentasjonen av Islam gir bare forklaring på Walids egentlige holdninger og syn på "de andre". Det ser ut som om han glemmer at det er like viktig å vite når man sier "min tro, din myte" at det også gjelder "Min myte er din tro".

Profeten Mohammad, muslimenes forbilde, hadde en jødisk nabo. Han nølte aldri å samarbeide med, drive handel med, eller besøke ham. Islam hindrer med andre ord ikke muslimene å bidra til det norske samfunnet, slik Walid hevder. Islam er tvert imot en positiv faktor fordi den påbyr tilhengerne å være "Guds forvaltere", i stedet for ulver og rever som bare tenker på seg selv, slik kolonimaktene gjorde i den fattige delen av jorden.
Bevis, men på hva?
Walid sier "MUSLIMENE JUBLET over "seieren" den 11. september. Jeg har ennå ikke møtt en muslim som forkaster bin Ladens terrorhandling.". Dette er vel bevis på at Walid er totalt isolert og utstengt av det muslimske miljøet. Det kan stemme at han ikke har møtt noen, men årsaken ligger i at han ikke har kontakt med muslimene. Dette gjør det ekstra vanskelig å forstå Walids språkbruk når han sier "Vi muslimer". Hensikten med å forfalske eget ståsted er vel ikke vanskelig å forstå. Det er nemlig for å skaffe den savnede troverdigheten og tilliten til slike grunnløse påstander han kommer med, at forfatteren selv hevder han er muslim og at han forteller om egen erfaring. Dette er ikke annet enn å snakke med to tunger. Slike metoder hører ikke hjemme i et demokratisk og moderne samfunn.

Shaykh Yousuf Alqaradawi, en av de fremste lærde i den muslimske verden, tok avstand fra angrepet på WTC den 11.09 og oppfordret muslimene til å gi blod og støtte til ofrene. Islamsk Råd Norge kom med en pressemelding som også fordømte angrepet. Slik gjorde de aller fleste muslimske organisasjoner i Norge.

Walid kan trygt hevde at mange muslimer hadde blandende følelser da de så at USA selv ble rammet av en terroraksjon, slik USA selv har utøvd terror mot andre. Det er mange muslimer som, i tillegg til å sørge over ofrene, følte at urettferdigheten som USA driver med, ble avdekket. De mente at USA gjerne kan smake av samme glass som den fattige delen av verden lenge har drukket av. Best kan deres følelser beskrives med følgende ord" Uskyldige ofre, selv om staten er skyldig". Men dette handler om noe annet, og det gir ikke Walid belegg for sine påstander om Islam som religion.

Oppbrukt påstand
Walid forsøker å blåse liv i en oppbrukt beskyldning om at "Vi muslimer" snakker med to tunger. Det er vanskelig for ham å se at det er han som faktisk hører med to (eller 10) ører. Han hører det han vil, når han vil slik han vil. Muslimene er så åpne og tydelige som en kan være. De tror på Koranen og ønsker å oversette den til alle verdens språk. De tror på profetens sunnah som også er tilgjengelig over alt. I følge Koranen selv, har de ingen rett til å forfalske religionen eller skjule deler av den. Ukulturene han nevner som æresdrap, tvangsekteskap osv. har aldri vært islamske! Det er heller ingen seriøs muslim som kan hevde at de er en del av Islam. Arrangerte ekteskap er helt annen sak som bevitner om Walids vrange horisont, siden han beskriver det i samme klasse som æresdrap og tvangsekteskap!

Jeg vil til slutt understreke at selv om jeg er praktiserende muslim og har all respekt for Koranen og sunnah tror Jeg samtidig på at det å bidra til det norske samfunnet er en ære og god gjerning. Jeg samarbeider med alle andre religiøse grupper, uten å se ned på dem, og uten å synes at de er urene. Jeg lever rett og slett i harmoni med de fleste rundt meg. Jeg opplever ingen konflikter mellom min tro og et moderne samfunn. Jeg har én tunge å snakke med, og det skal jeg alltid ha. Send gjerne et skjult kamera til meg, men send det samtidig til Walid og sammenlikn våre private med offentlige taler. Jeg ber Walid Al-kubaisi pent om å slutte å snakke på vegne av oss muslimer, for han kjenner ikke oss. Han har heller ingen ekspertise på hva vi er eller hva vi står for. Han er ikke en av oss og har heller aldri vært det.