Lørdag, 04.02.2023 - 13. Rajab 1444 h.

Er islam kvinnefiendtlig religion?

Er islam kvinnefiendtlig religion?

Er islam kvinnefiendtlig religion?

  • 05.01.2010
  • Athar Akram

Kvinner og menn er forskjellige både fysisk, pyskisk og emosjonelt. Islam tar vare på disse forskjellene bl.

Kvinner og menn er forskjellige både fysisk, pyskisk og emosjonelt. Islam tar vare på disse forskjellene bl.a ved å gi menn og kvinner forskjellige rettigheter og plikter i samfunnslivet. Det betyr ikke at det ene kjønnet er overlegent enn det andre, men at mann og kvinne er til for hverandre og at de skal utfylle hverandre.
Islam blir i disse dager ofte omtalt som og beskrevet som en "kvinnefiendlig religion". De som mener dette vet ikke helt hva de snakker om. De forsøker forskjellige angrepsvinkler. Noen prøver å beskrive Islams lære ut av den empiriske virkeligheten, men glemmer da at kultur i mange regioner og familier faktisk overkjører religion. Det er ikke unikt i muslimske miljøer, men også blandt andre religioners tilhengere. Dette kan eksemplifiseres med at kvinnelig omskjæring finnes sted uavhengig av religion i de geografisk avgrensede områdene dette praktiseres. Videre finnes det kriminelle også i muslimske miljøer, likeledes som det finnes kriminelle i Norge og andre steder. Dessverre er det ikke like lite korrupsjon og like stor rettssikkerhet alle andre steder som i Norge. Dette begrenser ofte kvinnens rettigheter i praksis, når hun blir et offer for ukultur, selv om hun faktisk har rettigheten gjennom Islam. Andre prøver å svartmale Islam ved å prøve å leke Koran-tolkere og tilegne Islam absurde meninger som ikke er forenelig med Islam i det hele tatt. De kritiserer altså baker for smed.

La oss gå 1500 år tilbake i tid og forflytte oss til den arabiske halvøya. Koranen ble nemlig åpenbart i Mekka og Medina på 600-tallet. Før Koranens tid var kvinnens stilling særdeles dårlig, som veldig mange andre steder på denne tiden. Jenter ble sett på som en vare som bl.a kunne arves mot deres vilje. Jentebabyer ble levende begravd og kvinner hadde ikke eiendomsrett. Kvinnene ble ofte mishandlet og eide knapt noen rettigheter.

Så, helt ut fra "intet" kom Islam og gav den elendige stilte kvinnen mange rettigheter. Dette, uten at det fant sted noen kvinnekamp. Det var ingen årelang rekke med paroler eller politiske gnisninger, hvor kvinnene stod på sitt og kjempet for å oppnå noe. Kvinner fikk nemlig de rettighetene hun den dag i dag har. Men hvilke rettigheter er det hun egentlig har gjennom Islam?

Først og fremst fikk hun den mest fundamentale og essensielle rettigheten over alle, nemlig retten til LIV. Det ble forbudt og straffbart å drepe babyer, enten det var en gutt eller jente. Videre fikk hun eiendomsrett. Det en kvinne eier er kvinnens personlige eiendom. Verken hennes mann, bror, far eller noen annen har råderett over det hun eier. Hun fikk også rett til å bli forsørget, uavhengig av hennes egen eiendom og inntekt. Mat, klær og husvære er noe hun har krav på å få av sin far, sin mann, sin bror eller andre nære slektninger. Hun fikk også rett til å arve fra sine slektninger. Hun fikk også rett til å bli behandlet med respekt og godhet. Retten til å ta arbeid fikk hun også. I disse ekteskapstider er det også på sin plass å nevne at kvinnen fikk både rett til å ta ut skillsmisse og rett til å både velge ektefelle og avslå frierier. Kvinner fikk også beskyttelse mot mishandling, da det ble forbudt og en reell skillsmisseårsak. Videre kan man også nevne at kvinnen ikke lenger var en vare, som bl.a kunne arves. Dette er bare noen av de rettighetene kvinnene fikk. Alle disse rettighetene er godt dokumenterte i Koranen og Profetens (fvmh) sunnah (tradisjon).

En kan jo så spørre seg at hvis Islam i det hele tatt hadde vært kvinnefiendtlig, hvorfor skulle kvinner få slike og så mange revulosjonerende rettigheter når religionen heller kunne ha opprettholdt den dårlig posisjonen til kvinnene.

Kvinner og menn er forskjellige både fysisk, pyskisk og emosjonelt. Islam tar vare på disse forskjellene bl.a ved å gi menn og kvinner forskjellige rettigheter og plikter i samfunnslivet. Det betyr ikke at det ene kjønnet er overlegent enn det andre, men at mann og kvinne er til for hverandre og at de skal utfylle hverandre. Noen ganger er de forskjellige rettighetene og pliktene i favør mannen og andre ganger er de i favør kvinnen. Det er noen av disse ulikhetene som kritikere av Islams kvinnesyn misbruker. Det er veldig lett å trekke ut eksempler på hvor forskjellene er i favør mannen og klage over at dette er kvinnefiendlig. Men dette gjøres ofte uten å se helheten av bildet.

Et populært eksempel som brukes for å "illustrere" "Islams kvinnefiendtlighet" er arveloven. Noen trekker frem at kvinnen bare har halv-arverett i forhold til en mann. Dette er bare delvis sant. Slektsforholdet kvinner og menn hadde til avdøde og antall barn og søsken avdøde hadde er blandt de utslagsgivende faktorene. I noen tilfeller vil en kvinne arve mindre enn en annen mannlig arving, i andre tilfeller vil de arve like mye og andre tilfeller vil hun arve mer. I de tilfellene hvor slektsforholdet mellom en mann og en kvinne er lik til avdøde, kan det likevel virke som om det er i kvinnediskriminering å gi henne mindre enn mannen, men en må se arvelovgiving i lys av eiendomsrett og forsørgerplikt i Islam. En mann har nemlig plikt til å forsørge familien sin. Han må fø sin kone og sine barn. Hvis det er nødvendig må han også forsørge sine foreldre og søstre. En kvinne har ingen forsørgerplikt, ei heller for seg selv. Legg merke til at det er forskjell på "rett" og "plikt". En kvinne har selvfølgelig all rett til å forsørge seg selv eller noen andre, men hun har ingen plikt til det. En kan forenklet sett si at en kvinne har privat eiendom mens en mann har felles eiendom. Det at en mann i endel tilfeller får mer i et arveoppgjør må altså sees i lys av dette. Det er jo ikke slik at mannen alltid vil ha mer igjen til personlig bruk, i og med at han må bruke endel av arven til å forsørge andre.

Profet Muhammed (fvmh) talte ofte mye til fordel for kvinner, her er noen eksempler:

"De som ikke begraver levende sin datter, ikke fornærmer henne eller ikke favoriserer sønn(er) fremfor henne vil bli sluppet inn i Paradis av Allah"

"Jeg befaler dere å være gode mot kvinner"

"Skammer dere ikke når dere først banker konene deres og så ligger med dem?"

"Bare en ordentlig mann er god mot sin kone, og bare en ond mann er slem mot henne"

"Den beste av dere er de som er best mot deres familie (kvinner)"

"Han som forsørger 2 døtre til de er voksne, han og jeg vil møtes til Dommens dag slik" (og han rettet fingre mot hverandre, for å illustrere likhet).

"De som fortjener størst respekt av dere er først deres mødre, så deres mødre, så deres mødre og så dere fedre".

En ung pike kom løpende til Profeten (fvmh) og sa:
-"Min far sier at jeg skal gifte meg med den mannen, er det ikke skrekkelig?".
-"Du bør lytte til han", sa Profeten (fvmh).
-"Jeg godtar det ikke!", svarte piken.
Profeten (fvmh) sa:
-"Gift deg ikke med mannen, om du ikke selv vil!".
Piken svarte:
-"Jeg vil, men min far har ikke rett til å si det"


"Ingen muslim skal være negativ mot sin kone! Er det sider med henne han ikke liker, er det andre han skal like!"

"Den muslim har sterkest tro som oppfører seg på beste vis. Og best oppførsel har den som viser respekt for sin kone"

Videre er det også et tankekors at de fleste som konverterer til Islam i vesten faktisk er nettopp kvinner. En kan jo spørre hvorfor en ressurssterk, selvstendig og frigjort vestlig kvinne frivillig vil velge en religion som er fiendtlig mot henne fordi hun er kvinne. Det er sant at mange kulturelle tradisjoner har frarøvet endel av de rettighetene kvinnen faktisk fikk av Islam, men å skylde på Islam på det basis er fullstendig bakvent. Fra et islamsk synspunkt har nemlig kvinnen en likeverdig høy stilling som mannen og hun nyter stor respekt og annerkjennelse både fra Allah og samfunnet.

(Sitatene fra Profeten er fritt oversatt til Norsk fra engelsk, med forbehold om muligheten for at sitatene mister litt av sin autentisitet ved oversettelsen)