Onsdag, 27.09.2023 - 12. Rabi' Awwal 1445 h.

Terrorisme - et ullent begrep

Terrorisme - et ullent begrep

Terrorisme - et ullent begrep

 • 05.01.2010
 • Basim Ghozlan

Ordet terrorisme høres hundrevis av ganger hver eneste dag på TV kanaler verden over. Aviser har daglig et eller annet om terrorisme også på første side.

Ordet terrorisme høres hundrevis av ganger hver eneste dag på TV kanaler verden over. Aviser har daglig et eller annet om terrorisme også på første side. Det som er beklagelig er at ingen har, så langt, giddet definere ordet og sette klare kriterier slik at man kan identifisere "terroristiske" personer eller grupper uten å alltid måtte tenke på USAs ønske eller behov.
Islam er den største syndebukk i disse terrortidene. Enkelte personer og organisasjoner fikk etter 11.september sine drømmesjanser for å beskylde islam for alt ondt i denne verden. Den blir beskrevet som terroristisk religion.

Den største trøsten for oss muslimer er at de aller fleste som kommer med slike beskyldninger er rene sionister. Fellesnevneren for dem som sprer fiendtlige holdninger om islam og muslimer er at de er Israel-elskere, og at deres eneste oppgave er å forsvare den sionistiske staten Israel. Deres blinde hat for alle som tør kritisere Israel er åpenbart årsaken til slike angrep.

La oss først si at vi muslimer slår oss sammen med dem som vil bekjempe terrorisme. Dette krever at vi må definere ordet terrorisme slik at vi ikke slår i blinde. Følgende kriterier beskriver hvordan vi forstår terrorisme:
 • Å angripe uskyldige mennesker er terrorisme. Enten det finnes politiske hensikter bak angrepet eller ikke.
 • Terrorisme kan like gjerne forekomme av stater som av enkelte personer. F16 som sprer død og frykt over et helt folk er ikke mindre terrorisme enn en selvmordsaksjon.
 • Å bekjempe en okkupasjon er en rett og plikt. Terroristen i en slik situasjon er bare okkupanten selv.
 • Alle mennesker er likeverdige. Afghanere er ikke mindre verdige enn amerikanere.
 • Angrep på en uskyldig afghaner er like alvorlig som angrep på en amerikaner.
 • Det er ikke nok å hate terrorisme, men vi må fjerne årsaker som utløser terror.
 • Urettferdighet og undertrykkelse er ofte årsaker til terrorismen.

Det er på tide å minne sionistene om følgende:

 • Det var ikke muslimer som utløste første verdens krig (mangge Millioner av liv gikk tapt).
 • Det var ikke muslimer som heller utløste annen verdens krig (mange Millioner av liv gikk tapt).
 • Hiroshima og Nagasaki vet at det ikke var muslimer heller som kastet atombomber over dem.
 • Vietnam vet hvem som drepte millioner av mennesker.
 • Korsfarere som gikk løs på tusenvis av uskyldige mennesker var ikke muslimer.
 • Massakre som Israel har vært skyldige i den senere tiden forteller entydig hvem som er den terroristiske siden: Kafra Qasim, Dear Yasin, Sabra og shatila, Qana, Alkhalil er bare eksempler.
 • Sanksjoner mot det irakske folket som har tatt livet av flere hundre tusen barn bevoktes av ikke-muslimer.
 • Masseødeleggelses våpen som atombomber, kjemiske og biologiske våpen lages i store mengder i både Israel og USA. Vi tror ikke at de bare lages som pynt, men heller for å brukes en eller annen gang.

Når vi leser det sionistene skriver om islam og muslimer, vet vi hva de egentlig ønsker å oppnå med dette. Deres mål er å skape større skille mellom islam og vesten. De forsøker så godt de kan å utløse konflikter mellom muslimer og den vestlige verden. Den eneste siden som vil tjene på en slik situasjon er den sionistiske staten Israel.

Det som er meget viktig i denne situasjonen er at alle krefter i samfunnet våkner. Disse forsøkene må stoppes før de utløser unødvendige konflikter der alle partnere vil være tapere.

Vi kan minne disse kreftene om at hvert femte menneske av jordas befolkning er muslim. Det nytter derfor ikke å stemple muslimer for alt ondt. Islam kommer til å leve videre uansett hva andre sier og gjør. Den eneste måten å få freden til å synke seg over kloden er samarbeid og dialog. En dialog som muslimene ønsker velkommen.