Lørdag, 04.02.2023 - 13. Rajab 1444 h.

Bønnerop adhan er tillatt hvor som helst

Bønnerop adhan er tillatt hvor som helst

Fylkesmannen i Oslo og Akershus har talt: Nå kan alle som vil kalle til bønn, gjøre det nesten hvor som helst, når som helst og så høyt man vil. Dette vedtaket fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus er endelig og kan ikke påklages.

Fylkesmannen i Oslo og Akershus har talt: Nå kan alle som vil kalle til bønn, gjøre det nesten hvor som helst, når som helst og så høyt man vil. Dette vedtaket fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus er endelig og kan ikke påklages. Vedtaket gjelder også for resten av landet.
Det islamske bønneropet er ingen trussel for byens ro eller moralske verdier. Bønneropet retter seg mot de troende muslimer og minner dem om bønn som er islams hoved søyle. På samme måte som kirkeklokker er et rop rettet mot de kristne, er det islamske bønneropet rettet mot muslimer. Slike tradisjoner har eksistert side om side i over 14 hundre år uten at den ene gruppen ble provosert av det andes rop.

I et moderne samfunn som Norge er det akseptert at hvem som helst kan spille hvilken som helst musikk, nesten når som helst og hvor høyt man vil. Det er også akseptert at kirkeklokker ringer når som helst. Det blir derfor merkelig at noen har stilt seg mot dette vedtaket og har prøvd å presentere dette bønneropet som en trussel mot samfunnet.

Videre er bønnerop ingen provokasjon. Den gjør verken narr eller diskriminering av noen i samfunnet. Tvert imot, islam som religion legger all vekt på moralske verdier og oppfordrer sine tilhengere på det sterkeste om å skape best mulig samfunn.
Bønneropets innhold
Allahu akbar Allahu akbar.
Allahu akbar Allahu akbar.
Ashhadu al-la ilaha illal Llah Ashhadu al-la ilaha illal Llah
Ashhadu anna Muhammadar-rasulu l-Llah Ashhadu anna Muhammadar-rasulu l-Llah
Hayya 'ala s-salah Hayya 'ala s-salah
Hayya 'ala l-falah Hayya 'ala l-falah
Allahu akbar Allahu akbar.
La ilaha illa Llah

Dette betyr:
Gud er større [enn alt] (4 ganger)
Jeg vitner at det ikke finnes noen annen guddom enn Allah (2 ganger)
Jeg vitner om at Muhammed er Allahs sendebud (2 ganger)
Kom til bønn (2 ganger)
Kom til fremgang (2 ganger)
Gud er større [enn alt] (2 ganger)
Det finnes ingen annen guddom enn Allah.

Tillatelsen er en utfordring
Tillatelse til bønnerop er også en utfordring for muslimene. Det bør foregå en drøfting internt blant islamske trossamfunn om hvilke rammer som bør settes for praktisering av det islamske bønneropet.