Fredag, 27.01.2023 - 05. Rajab 1444 h.

Islamundervisning på norsk i Rabita - høst 2009

Islamundervisning på norsk i Rabita - høst 2009

Høstens program byr på workshop i kalligrafi, darser om ramadan og id, seminar i seminarrekken om imam Nawawis førti hadither med shaykh Abdulaziz Ahmed. I tillegg holder vi studiesirkel der vi går vi i dybden med utvalgte emner.

Høstens program byr på workshop i kalligrafi, darser om ramadan og id, seminar i seminarrekken om imam Nawawis førti hadither med shaykh Abdulaziz Ahmed. I tillegg holder vi studiesirkel der vi går vi i dybden med utvalgte emner. Emnene tar utgangspunkt i imam al-Ghazalis (d. 1111) bok Ya ayyuha al-walad (”Min elskede sønn”) som er en bok som inneholder råd til en troende om hvordan man skal forholde seg til overordnede perspektiver i livet. Vi ønsker deg hjertelig velkommen og håper på din aktive og varige deltakelse!
I høst går vi i dybden med emnene åpenbaring, tid, kunnskap, barmhjertighet, selvransakelse, intensjon, hykleri, døden og graven. Tekstene som brukes vil bli delt ut til dem som ønsker å delta i studiesirkelen. De er originale oversettelser fra arabisk, spesielt for formålet. Vi hører gjerne fra deg om du ønsker å delta i studiesirkelen. Kontakt Marit Johnsrud marit_johnsrud@yahoo.com

Kalligrafiworkshopen, darser og studiesirkel er åpent for kvinner. Seminaret med shaykh Abdulaziz Ahmed er åpent for både kvinner og menn.

Høstens program:

20.08.09 NB! Torsdag Kl. 17.30
Om ramadan. Darsen gir en innføring av hva ramadan er, hvorfor vi faster, og om aktiviteter i ramadan.
Sted: 2. etg. bak mashrabiyaveggen

28.08.09 NB! Fredag: 16.00 – 19.00
Kalligrafi workshop
Vi har gleden av å invitere til kalligrafi-workshop med den fransk-pakistanske kalligrafen Soraya Sayed, som har sin ijaza fra Istanbul. I workshopen vil hun gi en kort innføring i arabisk kalligrafi, og dens plass i islamsk tradisjon. Deretter vil du få prøve deg selv, under kyndig veiledning av Soraya Sayed.
Pris deltakelse: Kr. 100. Dette inkluderer materialer som brukes på kurset. Penn kan kjøpes for kr. 35,- etter kurset.
Vi har et begrenset antall plasser, og registrering skjer etter førstemann til mølla-prinsippet. De som kommer med får beskjed innen 20.08.09, med informasjon om hvordan kursavgiften betales. Påmelding skjer til marit_johnsrud@yahoo.com. Workshopen er åpen for kvinner.

12.09.09 Kl. 18.30
Dars om id al-fitr: Hva er id al-fitr, hvordan ber vi salat al-id, hvordan feirer vi dagen for øvrig? Darsen avsluttes med felles iftar. Fastebryting kl. 19.52.
Alle tar med seg litt som settes på bordet. Hvis du lurer på hva du skal ta med, kontakt Marit Johnsrud på marit_johnsrud@yahoo.com

26.09.09 Kl. 17.00-18.30
Studiesirkel: ”Åpenbaring” og ”tid”

10.10.09 Kl. 17.00-18.30
Studiesirkel: ”Kunnskap”

24.10.- 25.10
Seminar om al-Nawawis Førti hadither

med shaykh Abdulaziz Ahmed
Mer informasjon kommer. Følg med på www.islam.no!

07.11.09 Kl. 17.00-18.30
Studiesirkel: ”Barmhjertighet” og ”selvransakselse”

21.11.09 Kl. 17.00-18.30
Studiesirkel: ”Intensjon” og ”Hykleri”

05.12.09 Kl. 17.00-18.30
Studiesirkel: ”Døden” og ”graven”