Onsdag, 27.09.2023 - 12. Rabi' Awwal 1445 h.

OPPROP: STOPP MUSLIMHETSEN

OPPROP: STOPP MUSLIMHETSEN

OPPROP: STOPP MUSLIMHETSEN

 • 03.01.2010
 • Basim Ghozlan

En rekke organisasjoner, inkludert Oslo Biskop, Islamsk Råd Norge, Antirasistisk Senter, Rødt, Sosialistisk ungdom og Norsk Innvandrerforum, har tatt initiativ til et opprop mot muslimhets og rasisme, som ble overlevert stortingspresident Torbjørn Jagland tirsdag 05.05.

En rekke organisasjoner, inkludert Oslo Biskop, Islamsk Råd Norge, Antirasistisk Senter, Rødt, Sosialistisk ungdom og Norsk Innvandrerforum, har tatt initiativ til et opprop mot muslimhets og rasisme, som ble overlevert stortingspresident Torbjørn Jagland tirsdag 05.05.09. Du kan skrive under på oppropet her. Initativtakerne inviterer også til en markering mot muslimhets og rasisme fredag 22.mai kl 16:30.

Markeringen starter på Grønland torg, og deretter fortsetter toget til Stortinget, hvor underskriftene overleveres.
Oppropet i sin helhet:
Vi er bekymret for den økende muslimhetsen i norsk offentlighet, og vi tar skarp avstand fra all hets mot muslimer. Vi respekterer retten til sterke ytringer i det offentlige rom, men vi presiserer at ytringsfriheten alltid medfører et ansvar. Den retningen debatten om islam nå tar er skremmende. Den konstante trakassering av muslimer hindrer integrering og gjør det vanskelig for norske muslimer å være del av det norske samfunnet. Det er bekymringsverdig at unge muslimer født og oppvokst i Norge sier at de nå føler seg fremmede i sitt eget land.

Norge er og må forbli et demokratisk samfunn som respekterer menneskerettigheter og som verdsetter toleranse, respekt og likeverd høyt. Norge er et flerkulturelt og multireligiøst samfunn. Vi anerkjenner enhvers rett til å utøve sin religion privat og offentlig. Vi aksepterer ikke at enkelte i vårt samfunn blir stigmatisert og mobbet på grunn av sin religion. Det må bli slutt på hatefulle angrep på minoriteter, spesielt når de kommer fra politisk hold.

Initiativet ”Stopp muslimhetsen” oppfordrer til at en arbeider aktivt mot den økende muslimhetsen som vi er vitne til i vårt samfunn. Vi krever en valgkamp fri for rasisme og muslimhets og en politisk debatt med toleranse og respekt som hovedingredienser!
Foreløpig tilsluttede organisasjoner:
 • African Cultural Awareness
 • Agenda X
 • Antirasistisk Senter
 • Blitz
 • Central Jamaat Ahl-e Sunnat Norway
 • Den Afghanske kulturelle forening i Oslo
 • Det Islamske Forbundet
 • Humanetisk Ungdom
 • INKLUDI.no
 • Islamsk Råd Norge
 • Kontaktutvalget mellom innvandrerbefolkningen og
 • myndighetene (KIM)
 • Kristelig Folkepartis Ungdom (KRFU)
 • Kristent Kulturelt Arbeid (KIA)
 • LLH - Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner
 • Miljøpartiet De Grønne
 • MiRA-Senteret
 • Muslimsk Studentsamfunn
 • Norges Offiserforbund
 • Norsk Folkehjelp
 • Norsk Innvandrerforum
 • Organisasjonen mot offentlig diskriminering (OMOD)
 • Oslo Biskop
 • Rahma Islamic Relief Fund
 • Rødt
 • Rød Ungdom
 • Shia Imam Råd Norge (SIRN)
 • Skeiv Ungdom
 • Somalisk Studentforening
 • Sosialistisk Ungdom
 • Unge Venstre
 • X-plosiv
 • Young Immigrant TV
Flere organisasjoner ønskes velkommen til å slutte seg til oppropet. Kontakt Kari Helene Partapuoli på khp@antirasistisk-senter.no, eller Ingrid Baltzersen på ingrid@raudt.no
For å skrive under på oppropet: klikk her.