Fredag, 27.01.2023 - 05. Rajab 1444 h.

invitasjon til temamøte i Likestillings- og diskrimineringsombudet

invitasjon til temamøte i Likestillings- og diskrimineringsombudet

Hijab i et likestillingsperspektivHijabdebatten har skapt sterke følelser og et heftig ordskifte. Hva handler debatten egentlig om? I anledning den internasjonale kvinnedagen, setter vi søkelyset påhijabens betydning i et likestillingsperspektiv.

Hijab i et likestillingsperspektiv
Hijabdebatten har skapt sterke følelser og et heftig ordskifte. Hva handler debatten egentlig om? I anledning den internasjonale kvinnedagen, setter vi søkelyset på
hijabens betydning i et likestillingsperspektiv.
Sted: LDO, Grensen 5, Oslo.
Tid: Fredag 6. mars, kl. 13.00 – 15.30
Påmelding: pamelding@LDO.no, Påmeldingsfrist: 4. mars. Les hele annonsen her.