Tirsdag, 07.02.2023 - 16. Rajab 1444 h.

Aktiviteter til støtte for Gaza

Aktiviteter til støtte for Gaza

Aktiviteter til støtte for Gaza

  • 03.01.2010
  • Basim Ghozlan

Det er mange aktiviteter som skjer i Norge til støtte for Gaza. Islam.

Det er mange aktiviteter som skjer i Norge til støtte for Gaza. Islam.no lager en oversikt over dem så langt det lar seg gjøre.
Fredag 9/1 kl. 14:30 demonstrasjon (Youngstorget-Stortinget)
Lørdag 10/1 kl. 14:00 Stordemonstrasjon (Stortinget-Israels ambassade). Mer informasjon, klikk på lenken under.
(Vennligst skriv til oss dersom du vet om aktiviteter som ikke er listet her)
Når det gjelder demonstrasjonen på fredag 9/1:
===============================
De fleste muslimske land har erklært denne fredag som en støttedag for Gaza.

Det Islamske Forbundet inviterer dermed alle moskeer i Oslo og alle samvittighetsfulle personer til å demonstrere mot Israels massakre i Gaza.

Det blir samling i Youngstorget. Demonstrasjonstoget går deretter til Stotinget.

Parolene:

Stopp Israels aggresjon NÅ!

Opphev blokaden!

Fordøm israels statsterrorisme.
Mobilisering til stordemonstrasjon for Gaza lørdag 10/1 kl 14

Israel utvider stadig sin aggresjon mot befolkningen i Gaza. De bomber skoler, moskeer, sykehus og sivile bygninger. 1.6 millioner mennesker er innesperret bak murer, mens raketter og annet tungt skyts regner ned over dem. Uavhengige hjelpearbeidere, slik som den norske legen Mads Gilbert, rapporterer at Israel har skutt mot to ambulanser og drept fire ambulansemedarbeidere. Videre meldes det om 20 drepte og 80 sårede etter bombing av det sentrale grønnsaksmarkedet i Gaza. Dette er ikke en berettiget krig mot en væpnet militærgruppe, men en samvittighetsløs terrorisering av et helt folk.

Ved siden av de uttallige drepte og sårede, er den humanitære situasjonen for resten av befolkningen prekær. Folk har ikke tilgang på mat, vann, strøm, drivstoff eller medisiner. Skal vi la blodbadet i Gaza fortsette? Skal Israel få lov til å herje som de vil?

Arrangørene mobiliserer kommende lørdag 10.01.09 kl. 14:00 til en stor demonstrasjon foran Stortinget, for å protestere mot denne uretten. Demonstrasjonstoget vil deretter gå til den israelske ambassaden for en fredelig protest.

Vi ber alle samvittighetsfulle nordmenn om å møte opp for å vise at de ikke aksepterer den uretten som begås mot det hardt prøvede palestinske folk. Sitt ikke der hjemme og tro at din stemme ikke teller. Ingen stemme heves forgjeves i protesten mot urett!!

Du må ikke sitte trygt i ditt hjem
og si: Det er sørgelig, stakkars dem!
Du må ikke tåle så inderlig vel
den urett som ikke rammer deg selv!
Jeg roper med siste pust av min stemme:
Du har ikke lov til å gå der å glemme!


(Du må ikke sove, A. Øverland)

Paroler:

Stopp massakrene – Israel ut av Gaza NÅ!

Kollektiv avstraffelse er et brudd på folkeretten

Okkupasjon skaper hat – ikke fred

Opphev blokaden!
Følgende organisasjoner har sluttet seg til demonstrasjonen (listen oppdaters daglig):

Det Islamske Forbundet, Støttekomiteen for Gaza, RU, SU, AUF, SV, Rødt, Palestinakomiteen, Fellesutvalget for Palestina, Islamic Cultural Centre Norway, Norsk Folkehjelp, Palestinsk Forening, Blitz, Oslo Grafiske Fagforening, RKU, Tjen folket, ATTAC, Det Islamske felleskap Bosnia-Herzegovina i Norge, Ung Muslim, Central Jamaat e Ahl-e Sunnat Norway ( CJAS), Muslimsk Studentsamfunn (MSS), Innocents (Abriyaa), Al-Noor Islamic Centre (ANIC), Islamsk Råd Norge (IRN)