Tirsdag, 07.02.2023 - 16. Rajab 1444 h.

Invitasjon til temakveld for jenter: Meningen med Hajj

Invitasjon til temakveld for jenter: Meningen med Hajj

Jentestyret i Islamic Cultural Centre har gleden av å invitere til temakveld for jenter:Tema: Meningen med Hajj – sett i lys av Hazrat Ibrahims livForedragsholder: Nadia Begum MohammadSted: St. Halvardsgt.

Jentestyret i Islamic Cultural Centre har gleden av å invitere til temakveld for jenter:
Tema: Meningen med Hajj – sett i lys av Hazrat Ibrahims liv
Foredragsholder: Nadia Begum Mohammad
Sted: St. Halvardsgt. 33, Oslo (Bandhan Shadi Hall)
Tid: lørdag 6. desember 2008, kl.1600
MÅLGRUPPE: 12 år +
Kontakt: ICCjentenettverk@hotmail.com
Temakveldene legges til siste søndag i hver månede, og vi planlegger å ha foredragene på norsk slik at flest mulig kan dra nytte av dem, inshAllah

Med temakveldene ønsker vi å spre kunnskap om Islam, tilpasset gruppen voksne og unge jenter. Vi ønsker også å sette spesielt fokus på hvordan vi best mulig kan leve Islam i Norge, hvor samfunnsstrukturen er basert på andre verdier. Vi planlegger derfor å invitere foredragsholdere som kjenner samfunnet og som kan rettlede oss i forhold til de faktiske omstendighetene vi lever i. I tillegg ønsker vi at temakveldene skal være en arene for møte mellom oss muslimske søstre, slik at det inshAllah bidrar til å forsterke båndene mellom oss og til å utvide vårt nettverk.

Vi setter stor pris på påmelding i forveien, dette kan gjøres ved å sende e-post til følgende adresse: ICCjentenettverk@hotmail.com. Skriv gjerne om du ønsker å få tilsendt invitasjon til temakveld og andre arrangemanger i fremtiden på din e-post adresse eller mobil.