Fredag, 27.01.2023 - 05. Rajab 1444 h.

Invitasjon til heldagsseminar

Invitasjon til heldagsseminar

Invitasjon til heldagsseminar

  • 03.01.2010
  • Lena Larsen

Sett av tid til heldagsseminar: On al-Nawawi’s Forty Hadith. Dato: Lørdag 11.

Sett av tid til heldagsseminar: On al-Nawawi’s Forty Hadith.
Dato: Lørdag 11.oktober, kl. 13.00 – 20.00
Sted: Det Islamske Forbundet (Rabita)

Shaykh Abdulaziz Ahmed vil igjen undervise i Oslo! Denne gangen skal han forelese om al-Nawawis Førti hadither. Førti hadither har frem til i dag vært meget utbredt lesning blant muslimer og har blitt studert, kommentert og oversatt til en rekke språk. En norsk utgave er også på trappene. (Les mer om Førti hadither etter programbeskrivelsen).
Dato: Lørdag 11.oktober
Tid: Kl. 13.00 – 20.00
Sted: Det Islamske Forbundet (2. etasje foran mashrabiyaveggen)
Calmeyers gt. 8, Oslo
Pris: Kr. 100 (inkluderer middag, te/kaffe)

Program:
13.00 – 14.00: Introduksjon: On al-Nawawi’s Forty Hadith
14.00 – 14.30: Salat al- dhuhr og pause
14.30 – 15.45: al-Nawawi’s Forty Hadith
15.45 – 17.00: Salat al-Asr og middag
17.00 – 18.30: al-Nawawi’s Forty Hadith (Continued)
18.30 – 19.00: Salat al-maghrib og kaffe/te og kaker
19.00 – 20.00: al-Nawawi’s Forty Hadith (Continued), Questions and answers

Undervisningen vil foregå på engelsk.

Påmelding til marit_johnsrud@yahoo.com innen 9. oktober.

Seminaravgiften betales til konto nr. 0540 07 58168, merkes ”seminar”

NB! Abdulaziz Ahmed holder også seminar på samme sted den 12. oktober. Tittelen er: Sira and Adab: The Prophet’s Life and Example. Seminaret er åpent for ungdom over 13 år og andre interesserte voksne. Annonse kommer snart!

Hadith – overleveringer som handler om hva profeten Muhammad, måtte Allah velsigne ham og gi ham fred, sa og gjorde, er etter Koranen det viktigste tekstgrunnlaget for kunnskap i islam. Muslimske lærde begynte å samle slike overleveringer allerede mens Profeten levde, og i løpet av de neste århundrene utviklet det seg en konsensus omkring hvilke samlinger som var mest vederheftige. Fremst blant disse står ruvende verk som de samlingene al-Bukhari og Muslim redigerte. Gjennom århundrene har mange lærde satt sammen mindre samlinger som har hatt som formål å gi lettere tilgjengelige innføringer i troen eller bestemte aspekter ved den. En egen sjanger er en samling bestående av ca førti hadither, og en av de meste kjente samlingene i denne sjangeren er Imam al-Nawawis Førti hadither.

Muhyi al-Din al-Nawawi (631-676/1233-1277) fra Damaskus-området var en av sin tids store lærde innen både Koranen, hadith, rettsvitenskap og arabisk språk. Han skrev mange verk som fikk stor tyngde i islamsk tradisjon, blant annet en kommentarutgave til Muslims hadith-samling. al-Nawawi satte også selv sammen flere hadith-samlinger, hvorav en av de mest kjente og brukte er Førti hadither. Her presenteres sentrale overleveringer fra Profeten som belyser islamsk tro, etikk og praksis, som den sentrale Jibril-hadithen som definerer islamsk tro og praksis og en hadith som orklarer begrepene halal – tillatt og haram – forbudt.

Førti hadither har frem til i dag vært meget utbredt lesning blant muslimer og har blitt studert, kommentert og oversatt til en rekke språk. En norsk utgave er under utgivelse i regi av DIIF.
Du finner Førti hadither her:

På norsk
In English

Vennligst ta med deg en kopi av en av disse versjonene, hvis du skal delta på seminaret.