Søndag, 10.12.2023 - 26. Jamad Awwal 1445 h.

Seminar: Mat i det flerreligiøse Norge

Seminar: Mat i det flerreligiøse Norge

Seminar: Mat i det flerreligiøse Norge

  • 03.01.2010
  • Mohammed Abdulhamid

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn og Statens Institutt for forbruksforskning, i samarbeid med Interkulturelt museum inviterer til seminar om mat i det flerkulturelle Norge. Shoaib Sultan generalsekretær i Islamsk Råd Norge deltar i panelsamtale på seminaret.

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn og Statens Institutt for forbruksforskning, i samarbeid med Interkulturelt museum inviterer til seminar om mat i det flerkulturelle Norge. Shoaib Sultan generalsekretær i Islamsk Råd Norge deltar i panelsamtale på seminaret.
Tid: Onsdag 5. mars, kl 11.45 - 15.30
Sted: Interkulturelt museum, Tøyenbekken 5.
Mat er en viktig del av vår kultur og identitet. Den forteller mye om oss selv, men også om vårt forhold til andre. Ofte er det motstridende verdier knyttet til forskjellige matpraksiser. Et eksempel er debatten om rituell slakting av dyr, hvor retten til religionsutøvelse settes opp mot dyrs rettigheter. Denne debatten var aktuell på 30-tallet i Norge, og har dukket opp igjen i norske medier i det siste.

Temaet er også drøftet i det nye lovforslaget om dyrevelferd. Med blant annet bakgrunn i dette inviterer vi til et seminar, der vi spør:

- Hvilke tros- og livssynsmessige verdier ligger til grunn for våre matpraksiser i det flerreligiøse Norge?

- Ivaretar Norge retten til tilgang på mat som oppfyller religiøse eller etiske krav?

- Hvordan megle mellom motstridende verdier og interesser knyttet til mat?

Tid og sted: Onsdag 5. mars, kl 11.45 - 15.30 – Interkulturelt museum, Tøyenbekken 5.

Seminaret arrangeres av Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn og Statens Institutt for forbruksforskning, i samarbeid med Interkulturelt museum, og henveder seg til: religiøse grupper, frivillige organisasjoner, offentlige institusjoner, policymakere, matprodusenter, og andre som er interessert eller føler seg berørt av tematikken. Målet med seminaret er å sette i gang dialog som øker kunnskap, og skaper gjensidig respekt og forståelse.

Påmeldingsfrist 27. For påmelding, kontakt:

Mehda Ghalegolabi, mehda@trooglivssyn.no, Tlf: 23081339


Program:

11:45 Servering av fingermat

12:15 Innledningsforedrag:
- Rakefisk, brødskiver og fleskesvor: Åpne og skjulte norske mat- og slakteriritualer (Runar Døving, Statens Institutt for forbruksforskning)
- Diskusjonen rundt norsk slaktelovgivning på 1920- og 1930-tallet: Bakgrunnen for forbudet mot jødiske slaktemetoder i Norge.
- Slakting med og uten bedøvelse: dyrevernmessige konsekvenser. Dyreetikk og dyrs status i det norske samfunnet.

13:30 Kaffepause

13:40 Spørsmål og kommentarer

14:00 Panelsamtale: Ulike matpraktiser og kryssende hensyn. Hvilke interesser bør vi ivareta?
- Joav Melchior (Det mosaiske trossamfund)
- Shoaib Sultan (Islamsk Råd Norge)
- Live Kleveland (Dyrevernalliansen)
- Elisabeth Lier Haugseth (Likestillings- og diskrimineringsombud)

14:30 Spørsmål og kommentarer

15:00 Kaffeservering og omvisning i utstillingen Våre hellige rom.